כיצד ניתן ליצור קישור בין הגרסה העברית של אתר לגרסה האנגלית?

אתרים רבים מופיעים ביותר משפה אחת

אם רוצים ליצור קישור בין האתרים יש להשתמש לשם כך ביישומון Custom Text/HTML

בתוך היישומון יש לכתוב "עברית - English", או "EN/HE" או כל נוסח רלוונטי אחר. כעת יש להפוך את הטקסט הרלוונטי לקישור URL לגרסת האתר המתאימה (ראה מדריך ליצירת קישור URL בגוף הטקסט)