כיצד מגבילים תוכן לרשת האוניברסיטאית בלבד?

המערכת מאפשרת להגדיר תכנים מסוימים כנגישים למשתמשי הרשת האוניברסיטאית בלבד.

פעולה זו נעשית באופן הבא:

  • יש להיכנס למצב העריכה של התוכן הרלוונטי (איש צוות, פרסום, דף, חוברת וכדומה).
  • בצדו הימני של החלון שנפתח ישנן מספר לשוניות. יש ללחוץ על הלשונית "הגדרת מקום חלופי":

          הגבלת תוכן לרשת אוניברסיטאית

  • בטלו את סימן ה-V מחלון "צור כתובת URL אוטומטית".
  • בשדה "URL חלופי" יש להכניס את שם הדף (לבחירתכם), מקף תחתון ואז "hujirestricted". 
          למשל: Example_hujirestricted.
 
  • לאחר שמירה של השינויים כתובת ה-URL של הדף הרלוונטי תשתנה והגישה אליו תתאפשר רק דרך כניסה מהרשת האוניברסיטאית.