כיצד יוצרים קישור URL בגוף הטקסט?

יצירת קישור על ידי עורך הטקסט

בעורך הטקסט יש ללחוץ על הסמליל סמליל קישור

בחלון שנפתח יש להעתיק את הכתובת של הקישור בתוך תיבת Website URL

את הטקסט הרצוי שיופיע במקום כתובת הקישור המלאה יש להקליד בתיבה העליונה Text To Display

בקישור לדף חיצוני יש להעתיק את הכתובת המלאה של הקישור

קישור פנימי לדף בתוך האתר

בקישור פנימי לדף בתוך האתר עצמו יש להעתיק רק את החלק היחסי של הקישור, כלומר החלק המצוי אחרי שם האתר.

לדוגמא, אם רוצים ליצור קישור לדף https://openscholar.huji.ac.il/docs/getting-started יש להעתיק רק את החלק אחרי השם של האתר (https://openscholar.huji.ac.il/docs), היינו את החלק (getting-started/)