שיפורים ותיקונים שהוכנסו למערכת - מרץ 2017

6 מרץ, 2017

פרסומים

  • פיתוח חדש - כיוון שפות

    • כל פרסום יוכל להיות מסומן לפי שפה - כל הכיתוב בתוך הפרסום ייושר לימין או שמאל לפי הבחירה.
    • המיון בתבנית תוכן פרסומים יהיה בתחילה לפי שפה ואז לפי שנה. כלומר, במידה שהאתר בעברית, קודם יופיעו הפרסומים בעברית ממויינים לפי שנה, ואז הפרסומים באנגלית ממויינים לפי שנה. באתר באנגלית יהיה סדר הפוך.

חדשות

  • ניתן עתה להוסיף תאריך סיום לידיעת חדשות ולאחר תאריך זה הידיעה תפסיק להופיע.

גלריית מדיה

  • לבקשת המשתמשים - תאריך היצירה של גלריות מדיה הוסר.

מחיקת קבצים מרובים

  • פיתוח חדש - בהתאם לבקשת המשתמשים, ניתן עתה לבחור מספר קבצים בממשק קבצים ולבצע עליהם פעולה משותפת כולל מחיקתם.

יישומון Columns

  • תיקון - הכותרות שוב מופיעות ביישומונים הפועלים דרך יישומון Columns