שינוי אימות אבטחה בכניסה לאתר ובטפסים

דצמבר 19, 2019

כחלק מתחזוקת האתרים,נוסף שינוי לאימות האבטחה לסימון בלבד.

השינוי יחול גם במילוי הטפסים למשתמשים שראו עד כה חיבורי מספרים.