מידע חשוב למנהלי התוכן

מזל טוב, קבלת לידך את הפעלת אתר האינטרנט/דף פייסבוק/טוויטר......

 

לנוחיותכם, אנו מרכזים כאן מידע בנושא הקמת אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית, הנחיות של ועדת האינטרנט ומידע נוסף.

תקן לפיתוח אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית

למסמך המלא והמעודכן שהוא הנוסח המחייב.

כל התקשרות עם ספק לפיתוח תכנה או לבניית אתר חדש, בין אם בתשלום ובין שלא בתשלום (למשל כתרומה או בהתנדבות), מחייבת את אישורן של הרשות למחשוב והלשכה המשפטית מראש, טרם ההתקשרות. פירוט כתובות להתקשרות מופיע בנספח א לתקן לפיתוח אתרי אינטרנט.

עם תחילת פיתוח אתרים חדשים שיחוברו לאתר או לתשתיות האוניברסיטה על מפתחי האתר לוודא שהם עומדים בדרישות האוניברסיטה כמפורט להלן;  במקרה של ספק ניתן להתייעץ עם אגף המחשוב בהתאם לכתובות המפורטות בנספח א. אתרים קיימים שאינם עומדים בדרישות יידרשו להתאים עצמם לכך תוך חצי שנה.

 

 

בנוסף תפקיד זה כרוך באחריות כבדה לכמה נושאים:

1.      זכויות יוצרים
2.      הגנת הפרטיות
3.      לשון הרע
4.      נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות


 

1.      זכויות יוצרים

1.1.       זכות יוצרים חלה על כל יצירה – תמונה/סרטון/ציור/מאמר וכו', ומשמעותה היא כי היוצר, ורק הוא, רשאי לעשות ביצירה פעולות מסויימות – לעניינו העתקה/שידור  והעמדה לרשות הציבור.

1.2.       אין "סתם תמונה" ונקודת המוצא היא שכל יצירה מוגנת בזכויות יוצרים. יצירות שנמצאות באינטרנט אינן חופשיות לשימוש.

1.3.       כל פעולה שנעשית בלי הסכמה מפורשת של היוצר מהווה הפרת זכויותיו ועלולה לגרור אחריה פיצוי כספי משמעותי.

1.4.       קיימים באינטרנט מאגרים רבים של תמונות חופשיות לשימוש. מומלץ לפנות אליהם ככל שנדרשת תמונה

1.5.       בנוסף על החובה לקבל הסכמה של היוצר לשימוש שעושים ביצירה שלו (זכות יוצרים), יש חובה לתת קרדיט מתאים ליוצר (זכות מוסרית). גם אי מתן קרדיט הוא עילה לפיצויים.

1.6.       ראו דף  פייסבוק בנושא 

1.7.       מידע נוסף לשימוש והעלאת תמונות/וידאו/ תוכן ... 

 

 

2.      הגנת הפרטיות

2.1.       שימוש בתמונה של אדם לצרכי רווח מהווה פגיעה בפרטיות. יש להקפיד לא לכלול בפרסומים שלנו תמונות שמתמקדות באנשים ספציפיים. ניתן לעשות שימוש בתמונות (שצולמו על ידינו או שחופשיות לשימוש ) של אנשים במרחב הציבורי.

2.2.       שימוש בתמונה או מידע על אדם שלא למטרה לשמה נמסרו מהווה גם הוא פגיעה בפרטיות. אין לעשות שימוש בתמונה או מידע כאמור ללא הסכמה.

2.3.       פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו מהווה פגיעה בפרטיות. הקדישו מחשבה לתמונה ולכותרת שאתם בוחרים.
3.     
לשון הרע

3.1.       לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

(1)   להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2)   לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3)   לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

 (4)   לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

3.2.       חישבו היטב על מה שאתם מבקשים לפרסם...
4.     
נגישות

4.1.       אתרי האינטרנט של האוניברסיטה אמורים להיות נגישים לציבור לפי תקן AA. ראו פירוט באתר איגוד האינטרנט הישראלי  https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/accessibility/legal-aspects-accessibility

4.2.       כל תמונה שמעלים - עורכי התוכן של האתר אמורים להכניס טקסט חלופי. אם יש התלבטויות לגבי נושאים הקשורים לנגישות באתר ניתן לפנות אלינו