עריכת כתובת עמוד

ניתן לערוך את כתובת העמוד בדרך הבאה:

הכנס לעריכת עמוד ->

עריכת עמוד

עריכת עמוד

בצד ימין יש מספר הגדרות שניתן לשנות:

עריכת קישור

נבחר את הגדרת מיקום חלופי -> נסיר את בחירת הכתובת האוטומטית

ונכניס כתובת רצויה.

עריכת כתובת חדשה

לא להוסיף נקודה בכתובת או רווחים , ניתן להשתמש ב מקף תחתון ( _ ) או מקף רגיל(-)