Google Analytics

מערכת OpenScholar מאפשרת להטמיע באתר את שירות Google Analytics

שירות גוגל אנליטיקס מאפשר לעקוב אחר כמות הביקורים באתר, אחר פופולריות של דפים שונים באתר, ואחר מדדים רבים אחרים

גוגל אנליטיקס מספק לנו מידע רב חשיבות באמצעותו ניתן לתכנן את פיתוח האתר ולנטר את פעילותו

הטמעת Google Analytics

ראשית יש להירשם לשירות של גוגל אנליטיקס בקישור הבא - Google Analytics

לאחר השלמת ההרשמה תקבלו קוד מזהה מעקב (Tracking ID) לחשבון ה-Google Analytics שפתחתם - תבנית מזהה המעקב הסטנדרטית הינה UA-XXXXXXXX-X

כעת היכנסות לאפשרות הגדרות בממשק הניהול והעתיקו את קוד מזהה מעקב של Google Analytics במקום המתאים

Google Analytics - Settings

לאחר שמירה, יתחיל Google Analytics לאסוף נתונים על האתר שלכם

ניתן להיכנס להגדרות של חשבון Google Analytics כדי לכוונן את ניתוח דפוסי הגלישה באתר