כניסה לממשק פריסה

ישנן שתי דרכים להיכנס לפריסת עמוד במערכת ה-OpenScholar

1. כניסה ישירה לממשק פריסה דרך תפריט מבנה - בדרך זו ניתן לבצע שינויי פריסה בעמודים המובנים במערכת

2. כניסה עקיפה לממשק פריסה דרך אפשרות פריסה הנמצאת בקישורים (Links) של כל דף - בדרך זו ניתן לבצע שינויי פריסה בדף דרכו נכנסים לממשק פריסה

כניסה ישירה דרך ממשק פריסה

כניסה לממשק פריסה מתבצעת דרך תפריט מבנה בממשק הניהול

פריסה בתפריט מבנה

כניסה עקיפה דרך אפשרות פריסה בדף מסויים

בתוך כל דף באתר יופיע הקישור Links. לחיצה על הקישור תפתח את התפריט הבא

פריסה דרך קישור בדף

בחירה בפריסה תעביר אתכם לפריסת העמוד של הדף הספציפי ממנו נכנסתם לקישור

שימו לב - דרך שתי אפשרויות הכניסה עוברים לאותו ממשק פריסה, אך הדף הנבחר לפריסה הינו כמוסבר לעיל