ממשק פריסה

מערכת ה-OpenScholar מאפשרת שליטה רבה על פריסת עמוד (Layout), קרי המיקום של המרכיבים השונים בדף אינטרנט נתון

שינויים בפריסת עמוד מתבצעים דרך ממשק פריסה 

באמצעות ממשק פריסה ניתן למקם מרכיבים מסויימים בדפים ספציפיים ואף לקבוע את מיקום כל מרכיב בתוך הדף. למשל, ניתן לשבץ את יישומון הצגת התמונות Slideshow בדף הראשי של האתר ובדף החדשות אך לא בדפים האחרים. בדף הראשי של האתר אפשר למקם את יישומון ה-Slideshow במרכז הדף, ואילו בדף החדשות לבחור למקם את היישומון בצד ימין של הדף

כניסה לממשק פריסה

ישנן שתי דרכים להיכנס לפריסת עמוד במערכת ה-OpenScholar

1. כניסה ישירה לממשק פריסה דרך תפריט מבנה - בדרך זו ניתן לבצע שינויי פריסה בעמודים המובנים במערכת

2. כניסה עקיפה לממשק פריסה דרך אפשרות פריסה הנמצאת בקישורים (Links) של כל דף - בדרך זו ניתן לבצע שינויי פריסה בדף דרכו נכנסים לממשק פריסה

כניסה ישירה דרך ממשק פריסה

כניסה לממשק פריסה מתבצעת דרך תפריט מבנה בממשק הניהול

פריסה בתפריט מבנה

כניסה עקיפה דרך אפשרות פריסה בדף מסויים

בתוך כל דף באתר יופיע הקישור Links. לחיצה על הקישור תפתח את התפריט הבא

פריסה דרך קישור בדף

בחירה בפריסה תעביר אתכם לפריסת העמוד של הדף הספציפי ממנו נכנסתם לקישור

שימו לב - דרך שתי אפשרויות הכניסה עוברים לאותו ממשק פריסה, אך הדף הנבחר לפריסה הינו כמוסבר לעיל

שימוש בממשק פריסה

הקשר בין פריסת עמוד לבין יישומונים

ממשק פריסה נראה כך:

פריסה - ממשק

שינויים בפריסת עמוד מתבצעים על ידי גרירת יישומונים לתוך עמוד מוגדר המחולק למספר "קופסאות", או על ידי הזזת יישומונים בין קופסא לקופסא בתוך העמוד

היישומונים השונים הינם תולדה של כמה משירותי התוכן שהפעלנו. כלומר, כאשר מאפשרים יישומים מסויימים  בממשק ה-Apps, נוצרים יישומונים רלוונטיים דרכם מועבר התוכן

ניתן להוסיף כל יישומון רק פעם אחת לדף נתון

שורת היישומונים

היישומונים מופיעים בשורת היישומונים הנראית כך:

פריסה - רשימת יישומונים

אחרי שגוררים יישומון לעמוד, הוא אינו מופיע יותר בשורת היישומונים. מחיקת יישומון מהעמוד, תחזיר אותו באופן אוטומטי לשורת היישומונים

בתפריט להוסיף יישומון חדש ניתן לבחור יישומונים נוספים מתוך רשימה מוגדרת

כאשר מסיימים את הליך הגדרת היישומון שבחרנו מתוך תפריט להוסיף יישומון חדש, עובר היישומון הנבחר לשורת היישומונים ואז ניתן לגרור אותו לתוך העמוד

פריסת עמוד בממשק פריסה

פריסת עמוד בממשק פריסה נראית כך:

פריסת עמוד - חוברת תוכן

בדוגמא לעיל, מוצגת פריסת עמוד של "חוברת" תוכן (Booklet), תבנית התוכן העיקרית המשמשת אותנו בבניית האתר

עמוד של חוברת תוכן מחולק ל-11 "קופסאות". ניתן לגרור יישומונים משורת היישומונים לכל קופסא בעמוד של חוברת תוכן מלבד אל הקופסא המרכזית (המודגשת באפור)

שימו לב - בעמוד של דף תוכן (Page), מחולקת הקופסא המרכזית לארבע קופסאות משנה וניתן לגרור יישומונים לכל אחת מהן

בדוגמא שהבאנו ניתן להבחין בחמישה יישומונים שכבר ממוקמים בדף: Site Info, Site Search, Primary Menu, Secondary Menu, Active Book's TOC

ניתן לשנות מיקום של יישומונים הקיימים בתוך עמוד על ידי גרירתם מקופסא אחת לאחרת

חשוב לדעת - חלק מהיישומונים לא יפעלו כראוי אם לא ימוקמו בקופסאות מסויימות (על מיקומים ייעודים של יישומנים ספציפיים ראה בפריט יישומונים)