כניסה לממשק Apps

כניסה לממשק ה-Apps הינה דרך תפריט מבנה בממשק הניהול

Apps בתוך תפריט מבנה