הוספת יישומונים ומחיקתם

הוספת יישומונים מתבצעת דרך ממשק הפריסה (layout)

הליך ההוספה הינו זהה ביחס לכל יישומון (בניגוד להליך ההגדרה שהינו ייחודי לכל יישומון)

בהמשך החוברת נסביר בכל פרק כיצד להגדיר כל יישומון אך הליך ההוספה המופיע להלן זהה לכל היישומים

 

 

הליך הוספת יישומון

1. יש להיכנס לממשק פריסה דרך תפריט מבנה בממשק הניהול

ממשק ניהול - פריסה

 

2. בתוך ממשק פריסה, אם היישומון כבר מופיע בשורת היישומונים (המוצגת להלן), יש לגרור אותו לתוך הקופסא הרצויה בעמוד הנבחר

פריסה - שורת יישומונים

 

3. בתוך ממשק פריסה, אם היישומון אינו מופיע בשורת היישומונים, יש ללחוץ על להוסיף יישומון חדש ולגלול ברשימה שנפתחה עד שמוצאים את היישומון המבוקש 

 

הוספת יישומון חדש - תפריט

 

אחרי שסיימנו להגדיר את  היישומון שבחרנו מתוך תפריט להוסיף יישומון חדש, עובר היישומון הנבחר לשורת היישומונים ואז ניתן לגרור אותו לתוך העמוד

 

הליך מחיקת יישומון

אם היישומון נמצא בתוך העמוד, מחיקתו משם תחזיר אותו לשורת היישומונים

כדי למחוק יישומון מהעמוד יש לגרור אותו חזרה לשורת היישומונים או לחילופין ללחוץ על הסמל דמוי ה-X בצד ימין למעלה של היישומון, הנראה כך:

יישומון בפריסת עמוד

 

אם היישומון נמצא בשורת היישומונים, כדי למוחקו משם יש ללחוץ על הסמל דמוי פח האשפה בצד ימין למעלה של היישומון, הנראה כך:

יישומון בתוך שורת היישומונים

 

אחרי הלחיצה ייפתח חלון כדי לאשר את מחיקת היישומון