מבנה היררכי

מבנה היררכי

אחד היתרונות הגדולים הגלומים בחוברת הינו המבנה ההיררכי הקיים בה

ניתן ליצור חוברת תוכן עם פרקים ועם תתי פרקים

שימו לב - אפשר להגיע עד תשע רמות שרשור, אך לא כדאי לעבור את הרמה השלישית מטעמים של נוחות המשתמש

בשלושת תתי הפרקים הבאים בחוברת תוכן זו, מוסבר (וגם מומחש) כיצד ליצור שרשור עמודים בחוברת וכיצד לשנות את סדר השרשור בחוברת גם דרך עמוד בחוברת וגם דרך עורך החוברת

יצירת שרשור עמודים בחוברת

יצירת שרשור עמודים בחוברת

כדי ליצור שרשור לעמוד בחוברת, יש להיכנס לעמוד הקיים וללחוץ על אפשרות עמוד בן

לאחר הכנסת תוכן לעמוד בן ולחיצה על שמירה, אפשר יהיה לראות את שרשור העמודים דרך יישומון תוכן עניינים (Active Book's TOC)

תוכן העניינים של חוברת לרוב מצוי כברירת מחדל בצד ימין בעמודים בעברית ובצד שמאל בעמודים באנגלית (ניתן לשנות את מיקום תוכן העניינים דרך פריסת עמוד של החוברת).

שרשור עמודים בתוכן העניינים ייראה כך:

חוברת - תוכן עניינים

בדוגמא דלעיל ניתן לראות כי כותרת החוברת נמצאת בימין. כותרת פרק מוזחת שמאלה מכותרת החוברת, וכותרת תת-פרק מוזחת שמאלה מכותרת פרק

שינוי שרשור עמודים בחוברת

שינוי שרשור עמודים בחוברת

כדי לשנות את סדר העמודים בתוך חוברת יש לגשת עם סמן העכבר לצד שמאל של עמוד בחוברת, ואז יופיע הסמל הבא: חוברת - גלגל שיניים

לחיצה על גלגל השיניים תפתח תפריט קטן ובו שלוש אפשרויות: עריכהמתאר ומחיקה

לחיצה על אפשרות מתאר, תפתח את סדר השרשור בתוך אותה חוברת (ולא משנה מאיזה עמוד בחרת באפשרות מתאר)

בדומה לשרשור תפריטים גם בשרשור עמודים בחוברת ניתן לשנות מיקום של פריטים בחוברת על ידי גרירתם מהסמל דמוי הצלב הממקום בצד הימני של כל פריט

חוברת - פריסה

ניתן לגרור עמוד בחוברת מעלה מטה כדי לשנות את מיקומו בתוכן העניינים או להזיח אותו שמאלה כדי לשרשר אותו לעמוד אחר

שינוי שרשור עמוד קיים דרך עורך החוברת

שינוי שרשור עמוד קיים דרך עורך החוברת

כאשר עורכים עמוד קיים בחוברת קיימת ניתן לשנות את ההיררכיה של אותו עמוד בתוך החוברת דרך עורך החוברת עצמו

כאשר פותחים עמוד קיים בתוך עורך החוברת תופיע אפשרות בשם Booklet information מעל אפשרות צרוף הקבצים

כאשר לוחצים על Booklet information הקישור מתרחב באופן הבא:

חוברת - מידע על חוברת

בכותרת ניתן לראות את החוברת אליה מקושר העמוד הנערך, אך יותר חשוב לעניינינו לשנות את שרשור העמוד הנערך דרך שורת אב

כאשר פותחים את שורת אב, אפשר לראות את כל מתאר החוברת ולבחור להיכן לשרשר את העמוד הנערך