חוברת תוכן (Booklet)

תבנית "חוברת תוכן" (Booklet) תשמש אותנו להצגת רוב התוכן המועלה לאתר והיא אמורה לשמש כברירת המחדל להלעאת תוכן חופשי (בניגוד לתוכן מובנה כגון אנשי סגל, אירועים וכיוצא באלו)

חוברת תוכן הינה מעין אוגדן של דפי אינטרנט הקשורים ביניהם בקשר היררכי

לכל חוברת מתווסף באופן אוטומטי יישומון של תוכן עניינים (Active Book's TOC)

יישומון תוכן עניינים ממחיש באופן ויזואלי את הקשרים ההיררכיים בתוך חוברת, קרי חלוקת הפרקים והקשר של תת פרקים לפרק מסויים 

ניתן לשים את יישומון תוכן העניינים במקומות שונים בפריסת העמוד (בחוברת זו ובכל שאר החוברות באתר, שמנו את תוכן העניינים בצד ימין בהתאם להגיון של כיוון הקריאה בשפה העברית)

יצירת חוברת חדשה

יצירת חוברת חדשה

כדי ליצור חוברת חדשה, יש להיכנס דרך ממשק הניהול לתפריט תוכן, וללחוץ על הוספת Book Page כדי לפתוח את עורך החוברת

יצירת חוברת

ממשק העריכה של חוברת נראה כך:

חוברת - עורך

ראשית יש לתת כותרת לחוברת - שתהפוך לחלק האחרון בקישור לאינטרנט (URL) של החוברת

שימו לב - שינוי כותרת החוברת לא ישנה את סיומת ה-URL שנוצר בשמירה הראשונה של החוברת

כדי להכניס תוכן יש ללחוץ בתוך קופסת תיאור (מה שיפתח באופן אוטומטי את ממשק העורך עליו נסביר בהמשך)

ניתן להוסיף קובץ לחוברת על ידי לחיצה על בחר קובץ

ניתן להוסיף קבצים נוספים יש ללחוץ על הוסף מדיה שיפתח בחר קובץ נוסף

עריכת חוברת קיימת

עריכת חוברת קיימת

כדי להיכנס לעריכת עמוד בחוברת קיימת יש לגשת עם סמן העכבר לצד שמאל של אותו עמוד בחוברת, ואז יופיע הסמל הבא: חוברת - גלגל שיניים

לחיצה על גלגל השיניים תפתח תפריט קטן ובו שלוש אפשרויות: עריכהמתאר ומחיקה

לחיצה על אפשרות עריכה, תפתח את עורך החוברת של העמוד הנבחר (ממשק העורך הינו זהה לזה בו יצרנו חוברת חדשה)

מחיקת עמוד בחוברת קיימת

מחיקת עמוד בחוברת קיימת

כדי להגיע למחיקת עמוד בחוברת קיימת יש לגשת עם סמן העכבר לצד שמאל של אותו עמוד בחוברת, ואז יופיע הסמל הבא: חוברת - גלגל שיניים

לחיצה על גלגל השיניים תפתח תפריט קטן ובו שלוש אפשרויות: עריכהמתאר ומחיקה

לחיצה על אפשרות מחיקה, תמחק את העמוד המדובר בחוברת

למחיקת עמוד בחוברת ישנם מספר מאפיינים מיוחדים:

  1. לא ניתן למחוק חוברת שלמה בפעולה אחת אלא יש למחוק כל עמוד בנפרד
  2. אם לעמוד שנמחק מהחוברת יש עמודים בנים הם לא יימחקו מהחוברת אלא יעלו רמה אחת
  3. אם מוחקים את העמוד המהווה את הרמה הראשונה בחוברת, כל עמוד ברמה השנייה הופך לחוברת בפני עצמה

מבנה היררכי

מבנה היררכי

אחד היתרונות הגדולים הגלומים בחוברת הינו המבנה ההיררכי הקיים בה

ניתן ליצור חוברת תוכן עם פרקים ועם תתי פרקים

שימו לב - אפשר להגיע עד תשע רמות שרשור, אך לא כדאי לעבור את הרמה השלישית מטעמים של נוחות המשתמש

בשלושת תתי הפרקים הבאים בחוברת תוכן זו, מוסבר (וגם מומחש) כיצד ליצור שרשור עמודים בחוברת וכיצד לשנות את סדר השרשור בחוברת גם דרך עמוד בחוברת וגם דרך עורך החוברת

יצירת שרשור עמודים בחוברת

יצירת שרשור עמודים בחוברת

כדי ליצור שרשור לעמוד בחוברת, יש להיכנס לעמוד הקיים וללחוץ על אפשרות עמוד בן

לאחר הכנסת תוכן לעמוד בן ולחיצה על שמירה, אפשר יהיה לראות את שרשור העמודים דרך יישומון תוכן עניינים (Active Book's TOC)

תוכן העניינים של חוברת לרוב מצוי כברירת מחדל בצד ימין בעמודים בעברית ובצד שמאל בעמודים באנגלית (ניתן לשנות את מיקום תוכן העניינים דרך פריסת עמוד של החוברת).

שרשור עמודים בתוכן העניינים ייראה כך:

חוברת - תוכן עניינים

בדוגמא דלעיל ניתן לראות כי כותרת החוברת נמצאת בימין. כותרת פרק מוזחת שמאלה מכותרת החוברת, וכותרת תת-פרק מוזחת שמאלה מכותרת פרק

שינוי שרשור עמודים בחוברת

שינוי שרשור עמודים בחוברת

כדי לשנות את סדר העמודים בתוך חוברת יש לגשת עם סמן העכבר לצד שמאל של עמוד בחוברת, ואז יופיע הסמל הבא: חוברת - גלגל שיניים

לחיצה על גלגל השיניים תפתח תפריט קטן ובו שלוש אפשרויות: עריכהמתאר ומחיקה

לחיצה על אפשרות מתאר, תפתח את סדר השרשור בתוך אותה חוברת (ולא משנה מאיזה עמוד בחרת באפשרות מתאר)

בדומה לשרשור תפריטים גם בשרשור עמודים בחוברת ניתן לשנות מיקום של פריטים בחוברת על ידי גרירתם מהסמל דמוי הצלב הממקום בצד הימני של כל פריט

חוברת - פריסה

ניתן לגרור עמוד בחוברת מעלה מטה כדי לשנות את מיקומו בתוכן העניינים או להזיח אותו שמאלה כדי לשרשר אותו לעמוד אחר

שינוי שרשור עמוד קיים דרך עורך החוברת

שינוי שרשור עמוד קיים דרך עורך החוברת

כאשר עורכים עמוד קיים בחוברת קיימת ניתן לשנות את ההיררכיה של אותו עמוד בתוך החוברת דרך עורך החוברת עצמו

כאשר פותחים עמוד קיים בתוך עורך החוברת תופיע אפשרות בשם Booklet information מעל אפשרות צרוף הקבצים

כאשר לוחצים על Booklet information הקישור מתרחב באופן הבא:

חוברת - מידע על חוברת

בכותרת ניתן לראות את החוברת אליה מקושר העמוד הנערך, אך יותר חשוב לעניינינו לשנות את שרשור העמוד הנערך דרך שורת אב

כאשר פותחים את שורת אב, אפשר לראות את כל מתאר החוברת ולבחור להיכן לשרשר את העמוד הנערך

קישור חוברת לתפריט

קישור חוברת לתפריט

כדי לקשר עמוד בחוברת לתפריט (הראשי או המשני) יש לעשות זאת דרך עורך החוברת

יש ללחוץ על הגדרות תפריט הממוקמות בצד ימין של עורך החוברת

יש לסמן את קביעת קישור בתפריט - מה שיביא לפתיחת חלון מוקטן

בחלון המוקטן יש למלא מה הכותרת הרצויה בתוך כותרת קישור תפריט

את התפריט (ראשי או משני) אליו רוצים לקשר את החוברת יש לבחור בתוך Which Menu

חוברת - הגדרות תפריט

ניתן לקשר כל עמוד בחוברת לתפריט, כלומר ניתן ליצור פריטים משורשרים של עמודים משורשרים בתפריט

שימו לב - כל עמוד שיקושר לתפריט, ולא משנה מיקומו בשרשור החוברת, יופיע לא משורשר בתפריט המבוקש. שרשור הפריטים בתפריט מבצעים דרך ממשק תפריט (על כך ראה בהדרכת תפריטים)

פריסה של חוברת

פריסה של חוברת

כדי להיכנס לפריסה של חוברת יש ללחוץ על הקישור Links בצד ימין למעלה בתוכן העניינים של החוברת. לחיצה על הקישור תפתח את התפריט הבא

פריסה דרך קישור בדף

בחירה בפריסה תעביר אתכם לפריסת העמוד של החוברת כולה

פריסת עמוד של חוברת נראית כך:

חוברת - פריסת עמוד

לחוברת ישנם שני מאפיינים יחודיים:

תוכן עניינים - מופיע בתור יישומון Active Book's TOC. ניתן לשנות את מיקום היישומון בחוברת אך מומלץ להשאירו במקומו

הריבוע המרכזי - בניגוד לדף תוכן, לא ניתן לגרור יישומונים לתוך הריבוע המרכזי במתאר הפריסה (מודגש באפור בדוגמא דלעיל). הריבוע המרכזי בפריסה של חוברת אינו נגיש מפני שהוא מיועד לתוכן טקסטואלי