הנחיות ועצות

כיצד לתכנן את האתר המבוקש?

איזה תוכן כדאי להכין בשביל האתר?

כיצד להעביר מידע מאתר ישן לאתר החדש במערכת ה-OpenScholar?

מה לעשות רגע לפני העלאת האתר לרשת?

כיצד יוצרים אתר נגיש?

הכנו את כל התשובות בשבילכם

מידע חשוב למנהלי התוכן

מזל טוב, קבלת לידך את הפעלת אתר האינטרנט/דף פייסבוק/טוויטר......

 

לנוחיותכם, אנו מרכזים כאן מידע בנושא הקמת אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית, הנחיות של ועדת האינטרנט ומידע נוסף.

תקן לפיתוח אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית

למסמך המלא והמעודכן שהוא הנוסח המחייב.

כל התקשרות עם ספק לפיתוח תכנה או לבניית אתר חדש, בין אם בתשלום ובין שלא בתשלום (למשל כתרומה או בהתנדבות), מחייבת את אישורן של הרשות למחשוב והלשכה המשפטית מראש, טרם ההתקשרות. פירוט כתובות להתקשרות מופיע בנספח א לתקן לפיתוח אתרי אינטרנט.

עם תחילת פיתוח אתרים חדשים שיחוברו לאתר או לתשתיות האוניברסיטה על מפתחי האתר לוודא שהם עומדים בדרישות האוניברסיטה כמפורט להלן;  במקרה של ספק ניתן להתייעץ עם אגף המחשוב בהתאם לכתובות המפורטות בנספח א. אתרים קיימים שאינם עומדים בדרישות יידרשו להתאים עצמם לכך תוך חצי שנה.

 

 

בנוסף תפקיד זה כרוך באחריות כבדה לכמה נושאים:

1.      זכויות יוצרים
2.      הגנת הפרטיות
3.      לשון הרע
4.      נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות


 

1.      זכויות יוצרים

1.1.       זכות יוצרים חלה על כל יצירה – תמונה/סרטון/ציור/מאמר וכו', ומשמעותה היא כי היוצר, ורק הוא, רשאי לעשות ביצירה פעולות מסויימות – לעניינו העתקה/שידור  והעמדה לרשות הציבור.

1.2.       אין "סתם תמונה" ונקודת המוצא היא שכל יצירה מוגנת בזכויות יוצרים. יצירות שנמצאות באינטרנט אינן חופשיות לשימוש.

1.3.       כל פעולה שנעשית בלי הסכמה מפורשת של היוצר מהווה הפרת זכויותיו ועלולה לגרור אחריה פיצוי כספי משמעותי.

1.4.       קיימים באינטרנט מאגרים רבים של תמונות חופשיות לשימוש. מומלץ לפנות אליהם ככל שנדרשת תמונה

1.5.       בנוסף על החובה לקבל הסכמה של היוצר לשימוש שעושים ביצירה שלו (זכות יוצרים), יש חובה לתת קרדיט מתאים ליוצר (זכות מוסרית). גם אי מתן קרדיט הוא עילה לפיצויים.

1.6.       ראו דף  פייסבוק בנושא 

1.7.       מידע נוסף לשימוש והעלאת תמונות/וידאו/ תוכן ... 

 

 

2.      הגנת הפרטיות

2.1.       שימוש בתמונה של אדם לצרכי רווח מהווה פגיעה בפרטיות. יש להקפיד לא לכלול בפרסומים שלנו תמונות שמתמקדות באנשים ספציפיים. ניתן לעשות שימוש בתמונות (שצולמו על ידינו או שחופשיות לשימוש ) של אנשים במרחב הציבורי.

2.2.       שימוש בתמונה או מידע על אדם שלא למטרה לשמה נמסרו מהווה גם הוא פגיעה בפרטיות. אין לעשות שימוש בתמונה או מידע כאמור ללא הסכמה.

2.3.       פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו מהווה פגיעה בפרטיות. הקדישו מחשבה לתמונה ולכותרת שאתם בוחרים.
3.     
לשון הרע

3.1.       לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

(1)   להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2)   לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3)   לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

 (4)   לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

3.2.       חישבו היטב על מה שאתם מבקשים לפרסם...
4.     
נגישות

4.1.       אתרי האינטרנט של האוניברסיטה אמורים להיות נגישים לציבור לפי תקן AA. ראו פירוט באתר איגוד האינטרנט הישראלי  https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/accessibility/legal-aspects-accessibility

4.2.       כל תמונה שמעלים - עורכי התוכן של האתר אמורים להכניס טקסט חלופי. אם יש התלבטויות לגבי נושאים הקשורים לנגישות באתר ניתן לפנות אלינו

זכויות יוצרים

נגישות

אתרים הנבנים במערכת OpenScholar כפופים לכללי נגישות אתרים המקובלים על ידי האוניברסיטה העברית

הנושא מטופל באוניברסיטה על ידי מספר גורמים: הרשות למחשוב, הלשכה המשפטית, יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים ואגף שיווק ותקשורת

בתהליך הקמת אתר יש להיוועץ במדריך הנגשת אתרים המצוי באתר האוניברסיטה 

מומלץ גם לקרוא את המדריך להנגשת אתרים של W3C

לנוחותכם גם הוספנו מצגת הדרכה לנושא הנגישות שחוברה על ידי מר יובל פרחי, מנהל היחידה למערכות מידע אינטרנטיות באוניברסיטה העברית

מבנה מומלץ לאתר

לכל סוג אתר דרישות טיפוסיות משל עצמו. למשל, רשימת פרסומים חיונית לאתר חוקר/ת, אך לא רלוונטית לאתר יחידה מנהלית

נהוג לבנות אתרים אקדמיים בהתאם לצרכים של בעל האתר ושל המשתמשים באתר

כאמור, יש ארבעה סוגים עיקריים של אתרים אקדמיים

 • אתר אישי של חוקר/ת או של תלמיד/ת מחקר
 • אתר מעבדה, קבוצת מחקר או פרוייקט
 • אתר ליחידה אקדמית
 • אתר ליחידה מנהלית

הכנו לכם רשימה בסיסית של התוכן שמומלץ לכלול בכל סוג אתר

מבנה אתר אישי לחוקר

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר אישי לחוקר

ביוגרפיה

מטרה: להדגיש את הרקע האקדמי של החוקר/ת

דוגמאות: מקובל לכתוב את התפקיד הנוכחי באקדמיה ואת תחומי העניין האקדמיים. ניתן לצרף גם קורות חיים הכוללים מידע כגון תארים, מינויים, מלגות ומענקים ופעילויות רלוונטיות אחרות

פרסומים

מטרה: להדגיש את הפרסומים של החוקר/ת

שיעורים

מטרה: להציג את השיעורים המועברים על ידי החוקר/ת

חדשות ואירועים

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים בחוקר/ת

פרוייקטים

מטרה: להציג את הפרוייקט או האת הפרוייקטים האקדמיים העיקריים של החוקר/ת

אנשים

מטרה: להציג את תלמידי המחקר של החוקר/ת או את האנשים המשתתפים גם כן בפרוייקט

מבנה אתר מעבדה, קבוצת מחקר או פרוייקט

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר מעבדה, קבוצת מחקר או פרוייקט

מחקר

מטרה: להציכ את המחקר העדכני המתנהל במעבדה או בקבוצת המחקר

דוגמאות: סקירה של תחומי המחקר העיקריים של המעבדה, פרסומים, חדשות הקשורות למחקר, שיתופי פעולה בין-אוניברסיטאים, יוזמות מחקר ושותפויות

פרסומים

מטרה: להציג את הפרסומים של המעבדה או של קבוצת המחקר

אנשים

מטרה: להציג את סגל החוקרים ואת אנשי המנהל הקשורים במעבדה או בקבוצת המחקר

משאבים

מטרה: להדגיש משאבים ומתקנים שיהיו מעניינים או שימושיים למבקרים באתר

דוגמאות: מידע על מתקנים כגון מעבדות או ציוד מיוחד. מידע על טכנולוגיה, על ספריות ועל משאבי נתונים. טפסים ומידע על הכשרה ועל נהלים (למשל, נהלי בטיחות במעבדה)

חדשות ואירועים

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים במעבדה או בקבוצת המחקר

אודות

מטרה: לספק רקע על המעבדה או על קבוצת המחקר ומידע רלוונטי נוסף

דוגמאות: הצהרת מטרת המחקר, מכתב או ברכה מהממונה האקדמי, מידע כללי ליצירת קשר והכוונה למיקום המעבדה. ניתן לשלב גם הצעות עבודה והצעות לשיתופי פעולה או למימון

מבנה אתר יחידה אקדמית

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר יחידה אקדמית

תוכניות אקדמיות

מטרה: להציג את מגוון התוכניות האקדמיות של היחידה האקדמית

דוגמאות: מידע על תואר בוגר, על תואר מוסמך ועל תוכניות פוסט-דוקטורנט. ניתן להוסיף גם מידע על דרישות קבלה

מחקר

מטרה: להדגיש את המחקר העדכני המתנהל ביחידה האקדמית

דוגמאות: מידע על תחומי המחקר העיקריים הקיימים ביחידה האקדמית, פרסומים, חדשות הקשורות במחקר, שיתופי פעולה בין-אוניברסיטאים, יוזמות מחקר ושיתופי פעולה

פעילות

מטרה: להדגיש פעילויות או יוזמות שאינן מתאימות לסעיפים תוכניות אקדמיות ומחקר

דוגמאות: תוכניות ויוזמות מיוחדות, פעילויות סטונדטיאליות, קשר עם הקהילה

אנשים

מטרה: להציג את סגל החוקרים ואת אנשי המנהל של היחידה האקדמית

דוגמאות: להציג את אנשי הסגל, את תפקידם ואת התמחותם. מומלץ לשלב גם פרטי התקשרות עם הסגל האקדמי והמנהלי של היחידה האקדמית

משאבים

מטרה: להדגיש משאבים ומתקנים שיהיו מעניינים או שימושיים למבקרים באתר

דוגמאות: מידע על מתקנים כגון מעבדות או ציוד מיוחד. מידע על טכנולוגיה, על ספריות ועל משאבי נתונים. טפסים ומידע על הכשרה ועל נהלים (למשל, נהלי בטיחות במעבדה)

חדשות ואירועים

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים ביחידה האקדמית, כגון כנסים, הודעות ושינויים

אודות

מטרה: לספק רקע על היחידה האקדמית ומידע רלוונטי נוסף

דוגמאות: הצהרת מטרת היחידה האקדמית, מכתב או ברכה מהממונה האקדמי, מידע כללי ליצירת קשר והכוונה למיקום היחידה האקדמית. ניתן לשלב גם הצעות עבודה והצעות לשיתופי פעולה או למימון

מבנה אתר יחידה מנהלית

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר יחידה מנהלית

שירותים

מטרה: להדגיש שירותים שהיחידה המנהלית מספקת

פעילויות

מטרה: להדגיש פעילויות, יוזמות, או תוכניות אחרות שלא בהכרח זכאיות לשירות. אם הפעילות של המחלקה שלך הן צרות בהיקפו, ניתן להשתמש בשפה ספציפית יותר, כגון "תוכניות".

אנשים

מטרה: להציג את הצוות של היחידה המנהלית

דוגמאות: להציג את אנשי המנהל, את תפקידם ואת התמחותם. מומלץ לשלב גם פרטי התקשרות עם אנשי הצוות של היחידה המנהלית

משאבים

מטרה: להדגיש משאבים ומתקנים שיהיו מעניינים או שימושיים למבקרים באתר

דוגמאות: טפסים, מידע על מתקנים, תיעוד, וכלים אחרים היכולים לשמש את קהל היעד של היחידה המנהלית

חדשות ואירועים

מטרה: להציג את מה שקורה עכשיו במחלקה שלך, הודעות, ואירועים צפויים.

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים ביחידה המנהלית, כגון ימי השתלמות, הודעות ושינויים

אודות

מטרה: לספק רקע על היחידה המנהלית ומידע רלוונטי נוסף

דוגמאות: הצהרת מטרת היחידה המנהלית, מכתב/ברכה מהממונה המנהלי, מידע כללי ליצירת קשר והכוונה למיקום היחידה המנהלית. ניתן לשלב גם הצעות עבודה ודוחות שנתיים

קישורים שימושיים

כדי לבנות אתר ולתחזק אותו באופן נאות מומלץ להקדים ולקרוא את כל תכני ההדרכה של אתר זה

כדאי לבחון גם את הקישורים הבאים:

 • דף הבית של האתר של תוכנית אמירים - דף הבית באתר של אמירים, תוכנית המצטיינים של האוניברסיטה העברית, ממחיש היטב את שירותי התוכן שמומלץ להוסיף לדף הבית (Slideshow, Columns, חדשות, אירועים, Featured Posts, Facebook Likebox ועוד)
 • דף מידע לסטודנטים באתר המחלקה לסטטיסטיקה - דף מידע לסטודנטים באתר המחלקה לסטטיסטיקה נכתב בתוך חוברת תוכן (Booklet). בתוך חוברת תוכן זו ניתן למצוא מידע טקסטואלי לצד קישורים לאתרים חיצוניים כגון השנתון, קישורים לקבצים רלוונטיים כגון טפסים שימושיים, קישורים לדפי איש סגל של היועצים השונים ועוד

רגע לפני העלאת האתר לרשת

תהליך העלאה לרשת מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

 1. בדיקות והכנות של מנהלי האתר.
 2. משימות של צוות פרויקט OS.
 3. השקה רכה.
 4. השקה רשמית.

שלב ראשון: בדיקות והכנות של מנהלי האתר

הכנות טכניות

 • בחירת שם דומיין: האם הולכים להשתמש בשם דומיין קיים (שמשמש את האתר הנוכחי), או שיש ליצור שם דומיין חדש – ומה הוא השם הרצוי.
 • יצירת חשבון Google Analytics (אופציונלי, במידה ורוצים להשתמש בשירות ניתוח שימוש באתרים של חברת גוגל).

הכנות כלליות

 • לקבוע תאריך יעד רצוי לעליית האתר. התאריך יתואם וייקבע עם צוות פרויקט OS.
 • לבקש משוב מאנשים מתוך צוות היחידה על מבנה האתר והתכנים.
 • לתכנן: מה יש לתקן לפני העלאת האתר ומה לתקן לאחר ההעלאה.
 • להתכונן להמשך עבודה לאחר העלאת האתר:
  • משימות שוטפות, אחריות ותפקידים.
  • העברת תפקיד (להפנות לצוות ה-OpenScholar להדרכה ולהסבר על היקף העבודה).

שימושיות

 • הקישורים המופיעים באתר אכן מפנים למקום המבוקש (תקף גם לקישורים פנימיים בתוך האתר וגם לקישורים חיצוניים לאתרים אחרים) – חשוב לוודא כי הקישורים הפנימיים בנויים במבנה יחסי שכן הכתובת הפנימית תשתנה עם החלפת הדומיין.
 • כל הקבצים הניתנים להורדה מהאתר, כגון קבצי PDF, אכן עובדים וכן מופיעים תחת שמות קובץ הגיוניים.
 • כל קטעי קוד ההטמעה אכן מציגים שירותי צד שלישי באופן נאות (סרטוני YouTube, מפות של Google Maps, שירותי Google Analytics וכיוצא באלו).
 • טפסים המוטמעים במערכת נבדקו ואכן עובדים כיאות.

דפים באתר

 • הכותרות הינן תמציתיות וברורות.
 • דפי ניסיון, דפי טיוטה ודפים מיותרים נמחקו מהאתר או סומנו כ-unpublished.
 • הפריסה (Layout) של כל הדפים אחידה.
 • דף הבית מאורגן היטב ומוכן למשתמשים.
 • טקסט שצריך לקשר לדפים אחרים באתר מוגדר כקישור רלוונטי.

חשוב מאוד - יש לבדוק את כל הדפים באתר שלא דרך כניסת מנהל, כלומר להיכנס כמשתמש רגיל לדפים באתר.

הגהה ועריכה

 • התוכן הטקסטואלי מופיע בתחביר תקין וללא שגיאות כתיב.
 • שמירה על סגנון כתיבה עקבי בכל האתר.
 • יש להשתדל להימנע מניקוד ומסימנים מיוחדים משום שלרוב לא ניתן להעתיקם למקור אחר באופן נאות.

תוכן ועיצוב

 • תוכן חיוני מוצג באתר באופן ברור ועדכני: מידע אודות היחידה ופרטים ליצירת קשר.
 • מוצג מידע אחיד על אנשי סגל.
 • תפריטי ניווט, כגון תוכן עניינים (TOC) של חוברת תוכן (Booklet), מופיעים בצד ימין אם האתר בעברית ובצד שמאל אם האתר באנגלית.
 • תפריטי ניווט, כגון תוכן עניינים (TOC) של חוברת תוכן (Booklet), המופיעים גם כפריטים בתפריט המצוי בשורת התפריטים, צריכים להיות חופפים. כלומר, יש לבדוק שיש התאמה בסדר הפריטים בין התפריט בשורת המשימות לבין תוכן העניינים הקשור בו.

חשוב מאוד - יש לוודא כי כל התוכן שקיים באתר הישן וצריך להופיע באתר החדש אכן קיים באתר עצמו ו/או בקבצי גיבוי.

מדיה

 • טקסט חייב להופיע כטקסט ולא כתמונה. יוצאים מן הכלל הם לוגו, טבלאות וייצוג גרפי אחר של מידע או נתונים, שם ורק שם יכול טקסט להופיע כתמונה.
 • התמונות בכל דף באתר מופיעות בגודל הנאות ובמיקום הרצוי.
 • תמונות ביישומון Slideshow ממקומות באופן נאות (כלומר החלק העליון של התמונה אינו מכוסה על ידי טקסט).
 • השימוש בקבצי מדיה אינו מהווה הפרה של חוקי זכויות יוצרים (רלוונטי גם לכל יתר התוכן באתר).

חשוב מאוד - בכל התמונות יש טקסט חלופי (alt-text) מטעמי נגישות.

סיווגים

 • תוכן שלגביו נעשה שימוש בסיווגים, אכן מתוייג באופן נאות.
 • מושגים בתוך מילון סיווגים בנויים באופן עקבי.

שלב שני: משימות של צוות OpenScholar

 • יש לבקש מצוות OpenScholar לבצע בדיקת של האתר לפני העלאה (לאחר שהשלמתם את כל המשימות לעיל, ופניתם אלינו להעלאת האתר).
 • יצירת שם דומיין חדש ב-DNS או הפניית שם דומיין קיים לשרת OpenScholar.
 • קישור הדומיין הרצוי לאתר בתוך מערכת OpenScholar.

שלב שלישי: השקה רכה

 • יידוע של מספר קטן של אנשים אודות העלאת האתר לאוויר.
 • קבלת משוב מהאנשים המיודעים על בעיות פוטנציאליות באתר.

שלב רביעי: השקה רשמית

 • שליחת מייל המודיע על העלאת האתר לאנשי סגל ולסטודנטים.
 • הודעה בדף הפייסבוק של היחידה האקדמית/מנהלית (אם יש חשבון פייסבוק).
 • עדכון כתובת האתר בחתימת המייל של אנשי הסגל של היחידה.
 • הודעה באתרי יחידות אחרות (בדרך כלל מדובר באתרי יחידות אם כגון אתר פקולטה או אתר אגף).
 • אזכור בישיבות צוות.