סיווגים

סיווג תוכן (Taxonomy) מאפשר לתייג תוכן מסוגים שונים ולסווגו באמצעות פילטרים נבחרים

ניתן להשתמש בסיווגים תוך כדי בניית האתר כדי להתאים חלקים מוגדרים להצגה דרך מסננים נבחרים

דרך ממשק סיווג תוכן ניתן להגדיר "מילות סיווג" המתארות סוג מסויים של תוכן ומסווגות אותו. אותן מילות סיווג מכונסות לתוך "מילון סיווגים" המוגדר לנושא מסויים.

ניתן להציג סיווגים שיצרנו בתוך דפים או יישומונים שונים, לדוגמא יישומון Taxonomy שהינו יישומון ייעודי להצגת קישורים לתוכן מתוייג

כניסה לממשק סיווגים

כניסה לממשק סיווגים הינה דרך תפריט מבנה בממשק הניהול

סיווגים בממשק ניהול

שימוש בממשק סיווגים

כאשר רוצים ליצור סיווגים באתר, ראשית יש לחשוב איזה סוג של מידע כדאי לסווג

למשל, יחידות אקדמיות לרוב צריכות ליצור סיווגים בקרב אנשי הסגל שלהם (סגל אקדמי, סגל מנהלי, אמריטי, תלמידי מחקר וכיוצא באלו)

דוגמא נוספת, חוקרים לעתים רוצים ליצור סיווגים של הפרסומים שלהם (על פי שנה, על פי נושא מחקרי, על פי סוג פרסום וכולי)

גם כאשר מציגים אירועים מומלץ ליצור סיווגים (כנסים, סמינרים, סדנא מחקרית, יום פתוח וכיוצא באלו)

שימו לב - באתר זה השתמשנו בסיווגים כדי למיין את ההדרכות אודות יישומונים לפי תפקודם וייעודם (ראה בחוברת תוכן יישומונים)

תהליך הוספת סיווגים

יצירת סיווגים במערכת ה-OpenScholar מתנהלת בסדר הבא:

1. יצירת מילון דרך ממשק סיווגים

2. הוספת מילות סיווג לתוך המילון שיצרנו

3. תיוג תוכן חדש ותוכן קיים בהתאם למילות הסיווג שהוספנו

4. הצגת הסיווגים (למשל, דרך יישומון Taxonomy)

מראה ממשק סיווגים

ממשק סיווגים ריק נראה כך:

ממשק סיווגים ריק

ממשק סיווגים עם מילונים מוגדרים נראה כך:

ממשק סיווגים - מלא

מילון סיווגים

מילון הוא המרכיב המקשר בין סוג התוכן אותו אנחנו רוצים לסווג לבין מילות הסיווג

לדוגמא, ביחידות אוניברסיטאיות להן רשימה ארוכה של אנשי סגל במגוון תארים מקצועיים ובתפקידים שונים ניתן לבנות מילון סיווגים בשם "אנשי סגל" כדי להציג את המידע באופן מפולח

דוגמא נוספת, מרכזים אקדמיים הרוצים להציג שורה ארוכה של פרסומים, יכולים ליצור מילון סיווגים אחד כדי לחלק את הפרסומים לפי נושאים, ומילון סיווגים נוסף כדי ליצור חלוקה על פי שנים

 

הוספת מילון

כדי להוסיף מילון יש ללחוץ על קישור הוספת מילון או על קישור Add vocabulary בממשק סיווגים

בדף שנפתח יש להכניס מידע רק בתיבות העליונות ולא מומלץ לשנות את הבחירות בהמשך הדף

שלוש התיבות העליונות נראות כך:

סיווגים - הוספת מילון

 

בתיבה שם יש לכתוב את שם המילון שאתם רוצים ליצור (לדוגמא סגל, אירועים, חדשות וכו')

בתיבה סוגי תוכן את סוג תבנית התוכן שרלוונטי לסיווג הרצוי. למשל, כאשר רוצים לעשות סיווגים לאנשי סגל יש לבחור למילון את סוג התוכן איש סגל 

 

מילונים ותבניות תוכן

ריבוי תבניות תוכן במילון אחד - ניתן לבחור למילון אחד יותר מסוג אחד של תבנית תוכן. למשל, כאשר רוצים לעשות סיווגים לקורסים, יש לבחור למילון את סוג התוכן קורסים, אך ניתן לבחור בנוסף גם את סוג התוכן Book Page כדי שיהיה אפשר לסווג בנושא קורסים גם חוברות תוכן בהם ניתנו הסברים על קורסים 

שימוש באותה תבנית תוכן במספר מילונים - ניתן לבחור את אותו סוג של תבנית תוכן במספר מילונים שונים. למשל, כאשר רוצים ליצור יותר מקבוצת סיווגים אחת לפרסומים. ניתן ליצור מילון סיווגים אחד לפרסומים על פי מפתח של שנה, ומילון סיווגים שני לפרסומים על פי מפתח של סוג פרסום (מאמר, ספר, הרצאה בכנס וכולי). בשני המילונים המדוברים יש לבחור את אותה תבנית תוכן - פרסומים.

 

שימו לב - אחרי הוספת מילון יש להוסיף לתוכו מילות סיווג (ראה פרק הבא בחוברת תוכן זו)

 

מילות סיווג

מילות סיווג הינם המונחים שנבחר לתיאור סוג מסויים של תוכן במסגרת של מילון מוגדר

למשל, אם בנינו מילון בשם "אנשי סגל" כדי לסווג אנשי סגל לפי תפקיד ולפי תואר מקצועי נוסיף מילות סיווג רלוונטיות כגון "סגל אקדמי", "אמריטי", "תלמידי מחקר", "יועצים", "סגל מנהלי" וכיוצא באלו

דוגמא נוספת, אם בנינו מילון בשם "פרסומים לפי שנים", יש להוסיף מילות סיווג רלוונטיות כגון "2016", "2015", "2014" וכולי

הוספת סיווגים למילון

כדי להוסיף סיווגים למילון יש ללחוץ על קישור הוסף סיווגים בממשק סיווגים

ממשק סיווגים

בדף הנפתח חובה למלא את שם מילת הסיווג הרצוי. ניתן להוסיף גם תיאור לפירוט משמעות מילת הסיווג. יש ללחוץ שמירה

חשוב לדעת - לחיצה על שמירה אינה סוגרת את דף הכנסת מילת הסיווג וניתן למלא את כל מילות הסיווג אחת אחרי השנייה

כדי לצאת מדף הכנסת מילת הסיווג יש ללחוץ על סמל ה-X בצד שמאל של הדף. ביציאה מהדף ניתן לראות את כל מילות הסיווג שהוכנסו למילון (ניתן להגיע לאותו מקום גם אם לוחצים על הצג סיווגים בממשק סיווגים)

שימו לב - אחרי הוספת מילות סיווג למילון יש לתייג את התוכן על פי הסיווגים, היינו לקשר בין תבניות התוכן הרלוונטיות לבין מילות הסיווג המתאימות  (ראה פרק הבא בחוברת תוכן זו)

תיוג תוכן

תיוג תוכן מתבצע במהלך עריכת תבניות התוכן הרלוונטיות על פי מילות הסיווג שהכנסנו למילון

שימו לב - מילון סיווגים יפעל אך ורק על סוגי התוכן המוגדרים לו

למשל, אם יצרנו מילון של אנשי סגל והגדרנו את המילון לפעול רק על תבנית תוכן איש סגל, נוכל להשתמש בסיווגים של מילון זה רק כאשר נערוך דף איש סגל

אם הגדרנו מילון לפעול על יותר מתבנית תוכן אחת, למשל חדשות ו-אירועים נוכל להשתמש בסיווגים של מילון זה בעריכה של שתי תבניות התוכן הנבחרות

 

כיצד מתייגים תוכן

  1. יש להיכנס לתבנית התוכן לגביה הגדרנו מילון סיווגים ומילות סיווג - לדוגמא, אם הגדרנו מילון סיווגים שיפעל על תבנית תוכן איש סגל, יש ליצור איש סגל חדש או להיכנס לעריכה של איש סגל שכבר    יצרנו ממקודם
  2. בתחתית תבנית התוכן לגביה הוגדר מילון סיווגים תופיע קופסא אפורה ובתוכה תיבה. הכותרת שמעל התיבה זהה לשם מילון הסיווגים שהגדרנו לתבנית התוכן הנערכת - למשל, אם למילון הסיווגים    שהגדרנו לתבנית תוכן איש סגל, קראנו בשם "סגל" או "אנשי סגל", זה השם שיופיע בכותרת.סיווג לפי סוג התוכן שהוסף דף/אירוע/חדשות 
  3.   לחיצה בתוך התיבה, תפתח תפריט בו יופיעו כל מילות הסיווג שהוספנו לתוך מילון הסיווגים. עלינו לבחור את מילת הסיווג המתאימה לדף שאנו עורכים - למשל, נניח שהגדרנו למילון המטפל   בתבנית  איש סגל את מילות הסיווג הבאות: "סגל אקדמי", "אמריטי", "תלמידי מחקר", "יועצי חוג", "מתרגלים" ו-"סגל מנהלי". אם איש הסגל שאנו עורכים באותו הינו סגל אקדמי יש לבחור סיווג זה. אם אותו איש סגל הוא גם סגל אקדמי וגם יועץ חוג ניתן לבחור את שני הסיווגים הרלוונטיים
  4. הוספת סיווג דרך חלון ייבוא אירוע תמצא בתוכן חיצוני >> הטמעת Google Calandar.

 

שימו לב - אם יצרנו יותר ממילון סיווגים אחד לתבנית תוכן נתונה, נוכל לתייג את תוכנה כמספר המילונים שיצרנו. למשל, אם הגדרנו לתבנית תוכן פרסומים מילון אחד לסיווג על פי שנים, מילון שני לסיווג על פי סוג פרסום ומילון שלישי לסיווג על פי נושאים, נוכל לתייג כל פרסום שנוסיף על פי אותם שלושה סיווגים

 

תיוג מרובה

מערכת OpenScholar מאפשרת לתייג תבניות תוכן מרובות ומגוונות בפעולה אחת על ידי אפשרות תיוג מרובה

כדי להגיע לאפשרות תיוג מרובה יש להיכנס לממשק הניהול ולהקיש על הודעות בתוך אפשרויות Find שיעביר אתכם לממשק תוכן

אפשרויות Find

 

בתוך ממשק תוכן יש ללכת לתיבת פעולות אפשריות ולבחור Apply Taxonomy Term

 

 

הצגת סיווגים ביישומון

 

יישומון Taxonomy משמש להצגת מילות סיווג המקושרות לתבניות תוכן שתויגו בהתאם. יישומון Taxonomy לאחר הוספתו נראה כמו תפריט קישורים קטן

 

לפני שנוכל להשתמש ביישומון Taxonomy יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. ליצור מילון סיווגים המטפל בתבנית תוכן מסויימת ולהוסיף למילון זה מילות סיווג רלוונטיות

2. לתייג את תבנית התוכן המסויימת במהלך עריכתה בהתאם למילות הסיווג הרלוונטיות

על שני נושאים אלו ראה הדרכה בחוברת סיווגים

 

חשוב להבין - אם לא יצרנו מילון סיווגים עם מילות סיווג ולא תייגנו את תבניות התוכן המוגדרות במילון יישומון Taxonomy לא יציג דבר

 

הגדרות יישומון Taxonomy

אחרי שמוסיפים את יישומון Taxonomy יש להיכנס להגדרות שלו דרך סמל גלגל שיניים

מסך הגדרות יישומון Taxonomy לפני שהכנסנו לו מידע נראה כך:

יישומון Taxonomy - מראה

 

יש למלא את תיבת תיאור היישומון

אם נמלא גם את תיבת כותרת היישומון הדבר ייצור כותרת מובחנת לתפריט הסיווגים שיופיע

בתיבה אוצרות מילים יש לבחור את מילון הסיווגים שיצרנו ושנרצה להציג ביישומון Taxonomy 

בתיבה סוג רכיב גרפי יש לבחור בין רשימה, כדי שהיישומון יציג רשימה מלאה של מילות הסיווג, לבין בחר רשימה, כדי שהיישומון יציג חלון תפריט ממנו ניתן לבחור את מילת הסיווג הרלוונטית

 

שימו לב - בכל יישומון Taxonomy ניתן להציג מילון סיווגים אחד בלבד. אם יש מספר מילוני סיווגים שנרצה להציג, ניתן ליצור יישומון Taxonomy לכל מילון, ולהציגם אחד סמוך לשני

 

 

למידע נוסף ראו הדרכה יישומון Taxonomy

 

סידור ידני של רשומות בתוך סיווג

הפעלת אפשרות סידור ידני של רשומות בתוך סיווג

הפיכת רשומות בסיווג לניתנות לסידור באופן ידני מתבצעת דרך מילון סיווגים ונראית כך:

Orderable Nodes

ביצירת מילון סיווגים חדש יש לסמן את התיבה וללחוץ על שמירה.

במידה שאתם רוצים להפעיל את אפשרות סידור ידני במילון שיצרתם בעבר ללא אפשרות זה, עליכם להיכנס לממשק סיווגים, ללחוץ על עדכן מילון במילון הסיווגים הרלוונטי, ואז לסמן את התיבה וללחוץ שמירה.

 

כיצד מסדרים באופן ידני רשומות בתוך סיווג

1. היכנסו לממשק סיווגים

2. במילון הסיווגים הרלוונטי לחצו על הצג סיווגים.

3. לחצו על הסיווג הרלוונטי. הסיווג ייפתח עם שלוש כרטסות: תצוגה, Order Nodes, עריכה (אם כרטסת Order Nodes אינה מופיעה הדבר מעיד על כך שלא הפעלתם את אפשרות סידור ידני במילון סיווגים כפי שמוסבר לעיל).

4. לחצו על כרטסת Order Nodes. כעת אתם יכולים לראות את כל הרשומות המשוייכות לסיווג שבחרתם.

5. ניתן לשנות את סדר הופעת הרשומות המשוייכות לסיווג על ידי גרירת רשומה באמצעות הסמל דמוי הצלב.

6. לאחר שתסיימו לסדר את הרשומות באופן ידני לחצו על שמור סדר.

 

בניית מילון עם שדה חיפוש וסידור אלפבתי

 

 

 

 

1. נכנסים לתפריט העריכה ותחת הלשונית build בוחרים בtaxonomy. 

taxonomy1

 

2. הוספת מילון חדש 

taxonomy2

3. עכשיו נפתח לנו טופס לקביעת הגדרות המילון :

taxonomy3

 

4. הוספת סיווגים למילון דרך add terms

taxonomy4

 

5. בחירת שם הסיווג: 

taxonomy5

 

6. עכשיו יש לחזור לדף אנשי הסגל באתר שלכם ולהיכנס לעריכת איש סגל דרך אייקון ההגדרות .

taxonomy6

 

 

7. בתחתית טופס העריכה יופיע לנו המילון אליו שייכנו "אנשי סגל" בתור סוג התוכן , בתוך השדה הריק ניתן לבחור את הסיווגים המתאימים מתוך המילון 

ייתכן יותר מאחד 

taxonomy7

 

8. לאחר שסיימנו לייצר סיווגים לכל אנשי הסגל יש להיכנס לפריסה של העמוד ולהוסיף ווידג'ט חדש מסוג Taxonomy 

taxonomy8

 

9. בדף העריכה של הווידג'ט מוודאים שזה המילון שהגדרנו בשדה הvocabularies, מגדירים את צורת התצוגה ל: All posts ולשמור 

אשסםמםצט 9

 

10. עכשיו נגרור את הווידג'ט מהתפריט אל המקום שלו בדף הפריסה , בדוגמא לעיל מיקמנו אותו בצד הימני כך שיופיע בתור תפריט צידי , נוודא שלחצנו שמירה וסיימנו :)

קמג