מבנה מומלץ לאתר

לכל סוג אתר דרישות טיפוסיות משל עצמו. למשל, רשימת פרסומים חיונית לאתר חוקר/ת, אך לא רלוונטית לאתר יחידה מנהלית

נהוג לבנות אתרים אקדמיים בהתאם לצרכים של בעל האתר ושל המשתמשים באתר

כאמור, יש ארבעה סוגים עיקריים של אתרים אקדמיים

  • אתר אישי של חוקר/ת או של תלמיד/ת מחקר
  • אתר מעבדה, קבוצת מחקר או פרוייקט
  • אתר ליחידה אקדמית
  • אתר ליחידה מנהלית

הכנו לכם רשימה בסיסית של התוכן שמומלץ לכלול בכל סוג אתר

מבנה אתר אישי לחוקר

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר אישי לחוקר

ביוגרפיה

מטרה: להדגיש את הרקע האקדמי של החוקר/ת

דוגמאות: מקובל לכתוב את התפקיד הנוכחי באקדמיה ואת תחומי העניין האקדמיים. ניתן לצרף גם קורות חיים הכוללים מידע כגון תארים, מינויים, מלגות ומענקים ופעילויות רלוונטיות אחרות

פרסומים

מטרה: להדגיש את הפרסומים של החוקר/ת

שיעורים

מטרה: להציג את השיעורים המועברים על ידי החוקר/ת

חדשות ואירועים

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים בחוקר/ת

פרוייקטים

מטרה: להציג את הפרוייקט או האת הפרוייקטים האקדמיים העיקריים של החוקר/ת

אנשים

מטרה: להציג את תלמידי המחקר של החוקר/ת או את האנשים המשתתפים גם כן בפרוייקט

מבנה אתר מעבדה, קבוצת מחקר או פרוייקט

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר מעבדה, קבוצת מחקר או פרוייקט

מחקר

מטרה: להציכ את המחקר העדכני המתנהל במעבדה או בקבוצת המחקר

דוגמאות: סקירה של תחומי המחקר העיקריים של המעבדה, פרסומים, חדשות הקשורות למחקר, שיתופי פעולה בין-אוניברסיטאים, יוזמות מחקר ושותפויות

פרסומים

מטרה: להציג את הפרסומים של המעבדה או של קבוצת המחקר

אנשים

מטרה: להציג את סגל החוקרים ואת אנשי המנהל הקשורים במעבדה או בקבוצת המחקר

משאבים

מטרה: להדגיש משאבים ומתקנים שיהיו מעניינים או שימושיים למבקרים באתר

דוגמאות: מידע על מתקנים כגון מעבדות או ציוד מיוחד. מידע על טכנולוגיה, על ספריות ועל משאבי נתונים. טפסים ומידע על הכשרה ועל נהלים (למשל, נהלי בטיחות במעבדה)

חדשות ואירועים

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים במעבדה או בקבוצת המחקר

אודות

מטרה: לספק רקע על המעבדה או על קבוצת המחקר ומידע רלוונטי נוסף

דוגמאות: הצהרת מטרת המחקר, מכתב או ברכה מהממונה האקדמי, מידע כללי ליצירת קשר והכוונה למיקום המעבדה. ניתן לשלב גם הצעות עבודה והצעות לשיתופי פעולה או למימון

מבנה אתר יחידה אקדמית

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר יחידה אקדמית

תוכניות אקדמיות

מטרה: להציג את מגוון התוכניות האקדמיות של היחידה האקדמית

דוגמאות: מידע על תואר בוגר, על תואר מוסמך ועל תוכניות פוסט-דוקטורנט. ניתן להוסיף גם מידע על דרישות קבלה

מחקר

מטרה: להדגיש את המחקר העדכני המתנהל ביחידה האקדמית

דוגמאות: מידע על תחומי המחקר העיקריים הקיימים ביחידה האקדמית, פרסומים, חדשות הקשורות במחקר, שיתופי פעולה בין-אוניברסיטאים, יוזמות מחקר ושיתופי פעולה

פעילות

מטרה: להדגיש פעילויות או יוזמות שאינן מתאימות לסעיפים תוכניות אקדמיות ומחקר

דוגמאות: תוכניות ויוזמות מיוחדות, פעילויות סטונדטיאליות, קשר עם הקהילה

אנשים

מטרה: להציג את סגל החוקרים ואת אנשי המנהל של היחידה האקדמית

דוגמאות: להציג את אנשי הסגל, את תפקידם ואת התמחותם. מומלץ לשלב גם פרטי התקשרות עם הסגל האקדמי והמנהלי של היחידה האקדמית

משאבים

מטרה: להדגיש משאבים ומתקנים שיהיו מעניינים או שימושיים למבקרים באתר

דוגמאות: מידע על מתקנים כגון מעבדות או ציוד מיוחד. מידע על טכנולוגיה, על ספריות ועל משאבי נתונים. טפסים ומידע על הכשרה ועל נהלים (למשל, נהלי בטיחות במעבדה)

חדשות ואירועים

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים ביחידה האקדמית, כגון כנסים, הודעות ושינויים

אודות

מטרה: לספק רקע על היחידה האקדמית ומידע רלוונטי נוסף

דוגמאות: הצהרת מטרת היחידה האקדמית, מכתב או ברכה מהממונה האקדמי, מידע כללי ליצירת קשר והכוונה למיקום היחידה האקדמית. ניתן לשלב גם הצעות עבודה והצעות לשיתופי פעולה או למימון

מבנה אתר יחידה מנהלית

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר יחידה מנהלית

שירותים

מטרה: להדגיש שירותים שהיחידה המנהלית מספקת

פעילויות

מטרה: להדגיש פעילויות, יוזמות, או תוכניות אחרות שלא בהכרח זכאיות לשירות. אם הפעילות של המחלקה שלך הן צרות בהיקפו, ניתן להשתמש בשפה ספציפית יותר, כגון "תוכניות".

אנשים

מטרה: להציג את הצוות של היחידה המנהלית

דוגמאות: להציג את אנשי המנהל, את תפקידם ואת התמחותם. מומלץ לשלב גם פרטי התקשרות עם אנשי הצוות של היחידה המנהלית

משאבים

מטרה: להדגיש משאבים ומתקנים שיהיו מעניינים או שימושיים למבקרים באתר

דוגמאות: טפסים, מידע על מתקנים, תיעוד, וכלים אחרים היכולים לשמש את קהל היעד של היחידה המנהלית

חדשות ואירועים

מטרה: להציג את מה שקורה עכשיו במחלקה שלך, הודעות, ואירועים צפויים.

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים ביחידה המנהלית, כגון ימי השתלמות, הודעות ושינויים

אודות

מטרה: לספק רקע על היחידה המנהלית ומידע רלוונטי נוסף

דוגמאות: הצהרת מטרת היחידה המנהלית, מכתב/ברכה מהממונה המנהלי, מידע כללי ליצירת קשר והכוונה למיקום היחידה המנהלית. ניתן לשלב גם הצעות עבודה ודוחות שנתיים