שינוי שרשור עמוד קיים דרך עורך החוברת

שינוי שרשור עמוד קיים דרך עורך החוברת

כאשר עורכים עמוד קיים בחוברת קיימת ניתן לשנות את ההיררכיה של אותו עמוד בתוך החוברת דרך עורך החוברת עצמו

כאשר פותחים עמוד קיים בתוך עורך החוברת תופיע אפשרות בשם Booklet information מעל אפשרות צרוף הקבצים

כאשר לוחצים על Booklet information הקישור מתרחב באופן הבא:

חוברת - מידע על חוברת

בכותרת ניתן לראות את החוברת אליה מקושר העמוד הנערך, אך יותר חשוב לעניינינו לשנות את שרשור העמוד הנערך דרך שורת אב

כאשר פותחים את שורת אב, אפשר לראות את כל מתאר החוברת ולבחור להיכן לשרשר את העמוד הנערך