שינוי שרשור עמודים בחוברת

שינוי שרשור עמודים בחוברת

כדי לשנות את סדר העמודים בתוך חוברת יש לגשת עם סמן העכבר לצד שמאל של עמוד בחוברת, ואז יופיע הסמל הבא: חוברת - גלגל שיניים

לחיצה על גלגל השיניים תפתח תפריט קטן ובו שלוש אפשרויות: עריכהמתאר ומחיקה

לחיצה על אפשרות מתאר, תפתח את סדר השרשור בתוך אותה חוברת (ולא משנה מאיזה עמוד בחרת באפשרות מתאר)

בדומה לשרשור תפריטים גם בשרשור עמודים בחוברת ניתן לשנות מיקום של פריטים בחוברת על ידי גרירתם מהסמל דמוי הצלב הממקום בצד הימני של כל פריט

חוברת - פריסה

ניתן לגרור עמוד בחוברת מעלה מטה כדי לשנות את מיקומו בתוכן העניינים או להזיח אותו שמאלה כדי לשרשר אותו לעמוד אחר