שימוש בממשק תפריט

ממשק תפריט נראה כך:

ממשק תפריט - תפריט ראשי

 

סוגי תפריטים בממשק תפריט

בדוגמא שהבאנו ניתן לראות את החלק העליון של התפריט הראשי (Primary Menu)

בממשק תפריט יש כברירת מחדל גם תפריט משני (Secondary Menu). התפריט המשני מצוי מתחת לתפריט הראשי

התפריט המשני אינו מופיע כברירת מחדל בפריסת עמוד, אך ניתן להוסיף אותו דרך ממשק פריסה

מלבד התפריט המשני ניתן ליצור תפריטים מותאמים לפי הצורך (על כך בסעיף האחרון

 

פעולות בממשק תפריט

1. דרך הוסף קישור חדש ניתן לקשר פריט חדש לתפריט (על כך ראה בסעיף הבא בחוברת)

2. כפתור edit מאפשר לערוך את שם הפריט בתפריט

3. כפתור delete מאפשר למחוק פריט מהתפריט

4. ניתן לשנות את סדר הופעת הפריטים בתפריט על ידי גרירת פריט באמצעות הסמל דמוי הצלב:

ממשק תפריט - סמל דמוי צלב

5.  ניתן להעביר פריט מהתפריט הראשי אל התפריט המשני או אל תפריט מותאם ולהיפך דרך חלונית הבחירה המצויה בצד שמאל של כל פריט. ניתן לעשות זאת גם על ידי גרירת הפריט באמצעות הסמל דמוי הצלב

6. ניתן ליצור תפריט חדש באמצעות הוסף תפריט חדש המצוי למטה מימין בממשק תפריט

7. ניתן ליצור שרשור פריטים בתפריט, על ידי הזחה שמאלה של פריטים באמצעות הסמל דמוי הצלב. שרשור פריט אחד למשנהו יוצר תת תפריט. ניתן לשרשר פריטים עד לתשע רמות, אך מסיבות של נוחות משתמש ושל אחידות עיצובית, מומלץ שלא ליצור יותר משתי רמות שרשור

 

חשוב לזכור - יש ללחוץ על כפתור שמור הגדרות אחרי כל שינוי המתבצע בממשק התפריט