שימוש בממשק סיווגים

כאשר רוצים ליצור סיווגים באתר, ראשית יש לחשוב איזה סוג של מידע כדאי לסווג

למשל, יחידות אקדמיות לרוב צריכות ליצור סיווגים בקרב אנשי הסגל שלהם (סגל אקדמי, סגל מנהלי, אמריטי, תלמידי מחקר וכיוצא באלו)

דוגמא נוספת, חוקרים לעתים רוצים ליצור סיווגים של הפרסומים שלהם (על פי שנה, על פי נושא מחקרי, על פי סוג פרסום וכולי)

גם כאשר מציגים אירועים מומלץ ליצור סיווגים (כנסים, סמינרים, סדנא מחקרית, יום פתוח וכיוצא באלו)

שימו לב - באתר זה השתמשנו בסיווגים כדי למיין את ההדרכות אודות יישומונים לפי תפקודם וייעודם (ראה בחוברת תוכן יישומונים)

תהליך הוספת סיווגים

יצירת סיווגים במערכת ה-OpenScholar מתנהלת בסדר הבא:

1. יצירת מילון דרך ממשק סיווגים

2. הוספת מילות סיווג לתוך המילון שיצרנו

3. תיוג תוכן חדש ותוכן קיים בהתאם למילות הסיווג שהוספנו

4. הצגת הסיווגים (למשל, דרך יישומון Taxonomy)

מראה ממשק סיווגים

ממשק סיווגים ריק נראה כך:

ממשק סיווגים ריק

ממשק סיווגים עם מילונים מוגדרים נראה כך:

ממשק סיווגים - מלא