קישור עמוד לתפריט

ניתן להוסיף כל דף או חוברת שנוצרו במערכת ה-OpenScholar לתפריט הראשי או המשני

במהלך יצירת דף או עריכתו יש ללחוץ על אפשרות הגדרות תפריט המצויה משמאל לעורך, ולסמן בתיבת הסימון קביעת קישור בתפריט שתפתח את האפשרויות הבאות:

חיבור עמוד לתפריט

בתוך כותרת קישור התפריט יש למלא את השם בו יופיע הקישור לעמוד בתפריט

יש לבחור דרך Which Menu אם הקישור לעמוד יופיע בתפריט הראשי או המשני

אחרי לחיצה על שמירה, יקושר העמוד לתפריט הנבחר

שימו לב - אם יצרתם דף שאמור להיות משורשר לתוך תפריט קיים, יש לעדכן את סדר השרשור דרך ממשק תפריט