קישור חוברת לתפריט

קישור חוברת לתפריט

כדי לקשר עמוד בחוברת לתפריט (הראשי או המשני) יש לעשות זאת דרך עורך החוברת

יש ללחוץ על הגדרות תפריט הממוקמות בצד ימין של עורך החוברת

יש לסמן את קביעת קישור בתפריט - מה שיביא לפתיחת חלון מוקטן

בחלון המוקטן יש למלא מה הכותרת הרצויה בתוך כותרת קישור תפריט

את התפריט (ראשי או משני) אליו רוצים לקשר את החוברת יש לבחור בתוך Which Menu

חוברת - הגדרות תפריט

ניתן לקשר כל עמוד בחוברת לתפריט, כלומר ניתן ליצור פריטים משורשרים של עמודים משורשרים בתפריט

שימו לב - כל עמוד שיקושר לתפריט, ולא משנה מיקומו בשרשור החוברת, יופיע לא משורשר בתפריט המבוקש. שרשור הפריטים בתפריט מבצעים דרך ממשק תפריט (על כך ראה בהדרכת תפריטים)