קורסים

להכנסת פרטי קורסים מציעה מערכת ה-OpenScholar תבנית תוכן ייעודית ומובנית

תבנית תוכן קורסים מופיעה כולה בדף אחד ויש להזין נתונים לתיבות הבאות:

1. כותרת - שם הקורס

2. סמסטר - ניתן לבחור אביב, קיץ, סתיו, חורף או N/A

3. מוצע - השנה בה מועבר הקורס (יש לכתוב מספר מלא של השנה, לדוגמא 2016)

4. קישור - מציג קישור רלוונטי לקורס למשל בתוכנית הלימודים בשנתון (ישנה תיבת כתובת URL להזנת הקישור עצמו ותיבת כותרת להזנת שם הקישור)

5. תיאור - הסבר קצר אודות הקורס (מומלץ לציין בתיאור גם את הכיתה בה מועבר הקורס)

6. צרוף קבצים - הוספת תמונה, סרטון או קובץ PDF רלוונטיים (למשל סילאבוס של הקורס)