עריכת חוברת קיימת

עריכת חוברת קיימת

כדי להיכנס לעריכת עמוד בחוברת קיימת יש לגשת עם סמן העכבר לצד שמאל של אותו עמוד בחוברת, ואז יופיע הסמל הבא: חוברת - גלגל שיניים

לחיצה על גלגל השיניים תפתח תפריט קטן ובו שלוש אפשרויות: עריכהמתאר ומחיקה

לחיצה על אפשרות עריכה, תפתח את עורך החוברת של העמוד הנבחר (ממשק העורך הינו זהה לזה בו יצרנו חוברת חדשה)