עורך הטקסט

עורך הטקסט במערכת OpenScholar עובד במתכונת קרובה ל-WYSIWYG (היינו What You See Is What You Get)

עורך הטקסט הינו פשוט לתפעול וניתן להוסיף דרכו מספר מרכיבים נוספים לטקסט הכתוב (כגון קבצי מדיה, טבלאות, קישורים ועוד)

בשני הסעיפים להלן צירפנו הסברים אודות השימוש בעורך הטקסט והנחיות לעיצוב טקסט