סיווגים

סיווג תוכן (Taxonomy) מאפשר לתייג תוכן מסוגים שונים ולסווגו באמצעות פילטרים נבחרים

ניתן להשתמש בסיווגים תוך כדי בניית האתר כדי להתאים חלקים מוגדרים להצגה דרך מסננים נבחרים

דרך ממשק סיווג תוכן ניתן להגדיר "מילות סיווג" המתארות סוג מסויים של תוכן ומסווגות אותו. אותן מילות סיווג מכונסות לתוך "מילון סיווגים" המוגדר לנושא מסויים.

ניתן להציג סיווגים שיצרנו בתוך דפים או יישומונים שונים, לדוגמא יישומון Taxonomy שהינו יישומון ייעודי להצגת קישורים לתוכן מתוייג