נגישות

אתרים הנבנים במערכת OpenScholar כפופים לכללי נגישות אתרים המקובלים על ידי האוניברסיטה העברית

הנושא מטופל באוניברסיטה על ידי מספר גורמים: הרשות למחשוב, הלשכה המשפטית, יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים ואגף שיווק ותקשורת

בתהליך הקמת אתר יש להיוועץ במדריך הנגשת אתרים המצוי באתר האוניברסיטה 

מומלץ גם לקרוא את המדריך להנגשת אתרים של W3C

לנוחותכם גם הוספנו מצגת הדרכה לנושא הנגישות שחוברה על ידי מר יובל פרחי, מנהל היחידה למערכות מידע אינטרנטיות באוניברסיטה העברית