ממשק Apps

המונח "יישומים" (Apps) במערכת ה-OpenScholar בא לציין תבניות תוכן מוגדרות אותן ניתן לצרף לאתר.

באמצעות ממשק ה-Apps ניתן להפעיל או להשבית את תבניות התוכן העיקריות באתר, כגון אנשי סגל, פרסומים, קורסים, חוברות תוכן (Booklets), גלריית מדיה ועוד