מחיקת עמוד בחוברת קיימת

מחיקת עמוד בחוברת קיימת

כדי להגיע למחיקת עמוד בחוברת קיימת יש לגשת עם סמן העכבר לצד שמאל של אותו עמוד בחוברת, ואז יופיע הסמל הבא: חוברת - גלגל שיניים

לחיצה על גלגל השיניים תפתח תפריט קטן ובו שלוש אפשרויות: עריכהמתאר ומחיקה

לחיצה על אפשרות מחיקה, תמחק את העמוד המדובר בחוברת

למחיקת עמוד בחוברת ישנם מספר מאפיינים מיוחדים:

  1. לא ניתן למחוק חוברת שלמה בפעולה אחת אלא יש למחוק כל עמוד בנפרד
  2. אם לעמוד שנמחק מהחוברת יש עמודים בנים הם לא יימחקו מהחוברת אלא יעלו רמה אחת
  3. אם מוחקים את העמוד המהווה את הרמה הראשונה בחוברת, כל עמוד ברמה השנייה הופך לחוברת בפני עצמה