מבנה היררכי

מבנה היררכי

אחד היתרונות הגדולים הגלומים בחוברת הינו המבנה ההיררכי הקיים בה

ניתן ליצור חוברת תוכן עם פרקים ועם תתי פרקים

שימו לב - אפשר להגיע עד תשע רמות שרשור, אך לא כדאי לעבור את הרמה השלישית מטעמים של נוחות המשתמש

בשלושת תתי הפרקים הבאים בחוברת תוכן זו, מוסבר (וגם מומחש) כיצד ליצור שרשור עמודים בחוברת וכיצד לשנות את סדר השרשור בחוברת גם דרך עמוד בחוברת וגם דרך עורך החוברת