מבנה אתר מעבדה, קבוצת מחקר או פרוייקט

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר מעבדה, קבוצת מחקר או פרוייקט

מחקר

מטרה: להציכ את המחקר העדכני המתנהל במעבדה או בקבוצת המחקר

דוגמאות: סקירה של תחומי המחקר העיקריים של המעבדה, פרסומים, חדשות הקשורות למחקר, שיתופי פעולה בין-אוניברסיטאים, יוזמות מחקר ושותפויות

פרסומים

מטרה: להציג את הפרסומים של המעבדה או של קבוצת המחקר

אנשים

מטרה: להציג את סגל החוקרים ואת אנשי המנהל הקשורים במעבדה או בקבוצת המחקר

משאבים

מטרה: להדגיש משאבים ומתקנים שיהיו מעניינים או שימושיים למבקרים באתר

דוגמאות: מידע על מתקנים כגון מעבדות או ציוד מיוחד. מידע על טכנולוגיה, על ספריות ועל משאבי נתונים. טפסים ומידע על הכשרה ועל נהלים (למשל, נהלי בטיחות במעבדה)

חדשות ואירועים

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים במעבדה או בקבוצת המחקר

אודות

מטרה: לספק רקע על המעבדה או על קבוצת המחקר ומידע רלוונטי נוסף

דוגמאות: הצהרת מטרת המחקר, מכתב או ברכה מהממונה האקדמי, מידע כללי ליצירת קשר והכוונה למיקום המעבדה. ניתן לשלב גם הצעות עבודה והצעות לשיתופי פעולה או למימון