מבנה אתר יחידה מנהלית

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר יחידה מנהלית

שירותים

מטרה: להדגיש שירותים שהיחידה המנהלית מספקת

פעילויות

מטרה: להדגיש פעילויות, יוזמות, או תוכניות אחרות שלא בהכרח זכאיות לשירות. אם הפעילות של המחלקה שלך הן צרות בהיקפו, ניתן להשתמש בשפה ספציפית יותר, כגון "תוכניות".

אנשים

מטרה: להציג את הצוות של היחידה המנהלית

דוגמאות: להציג את אנשי המנהל, את תפקידם ואת התמחותם. מומלץ לשלב גם פרטי התקשרות עם אנשי הצוות של היחידה המנהלית

משאבים

מטרה: להדגיש משאבים ומתקנים שיהיו מעניינים או שימושיים למבקרים באתר

דוגמאות: טפסים, מידע על מתקנים, תיעוד, וכלים אחרים היכולים לשמש את קהל היעד של היחידה המנהלית

חדשות ואירועים

מטרה: להציג את מה שקורה עכשיו במחלקה שלך, הודעות, ואירועים צפויים.

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים ביחידה המנהלית, כגון ימי השתלמות, הודעות ושינויים

אודות

מטרה: לספק רקע על היחידה המנהלית ומידע רלוונטי נוסף

דוגמאות: הצהרת מטרת היחידה המנהלית, מכתב/ברכה מהממונה המנהלי, מידע כללי ליצירת קשר והכוונה למיקום היחידה המנהלית. ניתן לשלב גם הצעות עבודה ודוחות שנתיים