מבנה אתר יחידה אקדמית

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר יחידה אקדמית

תוכניות אקדמיות

מטרה: להציג את מגוון התוכניות האקדמיות של היחידה האקדמית

דוגמאות: מידע על תואר בוגר, על תואר מוסמך ועל תוכניות פוסט-דוקטורנט. ניתן להוסיף גם מידע על דרישות קבלה

מחקר

מטרה: להדגיש את המחקר העדכני המתנהל ביחידה האקדמית

דוגמאות: מידע על תחומי המחקר העיקריים הקיימים ביחידה האקדמית, פרסומים, חדשות הקשורות במחקר, שיתופי פעולה בין-אוניברסיטאים, יוזמות מחקר ושיתופי פעולה

פעילות

מטרה: להדגיש פעילויות או יוזמות שאינן מתאימות לסעיפים תוכניות אקדמיות ומחקר

דוגמאות: תוכניות ויוזמות מיוחדות, פעילויות סטונדטיאליות, קשר עם הקהילה

אנשים

מטרה: להציג את סגל החוקרים ואת אנשי המנהל של היחידה האקדמית

דוגמאות: להציג את אנשי הסגל, את תפקידם ואת התמחותם. מומלץ לשלב גם פרטי התקשרות עם הסגל האקדמי והמנהלי של היחידה האקדמית

משאבים

מטרה: להדגיש משאבים ומתקנים שיהיו מעניינים או שימושיים למבקרים באתר

דוגמאות: מידע על מתקנים כגון מעבדות או ציוד מיוחד. מידע על טכנולוגיה, על ספריות ועל משאבי נתונים. טפסים ומידע על הכשרה ועל נהלים (למשל, נהלי בטיחות במעבדה)

חדשות ואירועים

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים ביחידה האקדמית, כגון כנסים, הודעות ושינויים

אודות

מטרה: לספק רקע על היחידה האקדמית ומידע רלוונטי נוסף

דוגמאות: הצהרת מטרת היחידה האקדמית, מכתב או ברכה מהממונה האקדמי, מידע כללי ליצירת קשר והכוונה למיקום היחידה האקדמית. ניתן לשלב גם הצעות עבודה והצעות לשיתופי פעולה או למימון