מבנה אתר אישי לחוקר

להלן מספר עצות ודוגמאות באשר לתוכן שמומלץ לכלול באתר אישי לחוקר

ביוגרפיה

מטרה: להדגיש את הרקע האקדמי של החוקר/ת

דוגמאות: מקובל לכתוב את התפקיד הנוכחי באקדמיה ואת תחומי העניין האקדמיים. ניתן לצרף גם קורות חיים הכוללים מידע כגון תארים, מינויים, מלגות ומענקים ופעילויות רלוונטיות אחרות

פרסומים

מטרה: להדגיש את הפרסומים של החוקר/ת

שיעורים

מטרה: להציג את השיעורים המועברים על ידי החוקר/ת

חדשות ואירועים

מטרה: להציג חדשות או אירועים הקשורים בחוקר/ת

פרוייקטים

מטרה: להציג את הפרוייקט או האת הפרוייקטים האקדמיים העיקריים של החוקר/ת

אנשים

מטרה: להציג את תלמידי המחקר של החוקר/ת או את האנשים המשתתפים גם כן בפרוייקט