יישומון Slideshow

יישומון Slideshow מאפשר להעלות לאתר מצגת של תמונות מתחלפות

ניתן להוסיף לכל תמונה כותר, תיאור קצר, קישור, טקסט מרחף ועוד

יישומון Slideshow תומך בתמונות בפורמטים Png, Jpeg ו-Gif

הגדרות יישומון Slideshow

כשמוסיפים את יישומון Slideshow מופיע המסך הבא:

יישומון Slideshow - הוספה

יש למלא את תיבת תיאור היישומון

באפשרות פריסת מצגת שקופיות יש לבחור אך ורק את אפשרות Widescreen Overlay (האפשרות עם התמונה של החתול)

דרך Display Options ניתן לשנות את משך הזמן בה תוצג כל תמונה במצגת ואת המהירות בה תתבצע החלפת התמונות (ברירות המחדל הינן 5 שניות ו-0.7 שנייה בהתאמה)

יש ללחוץ על שמירה

שימו לב - יש למקם את יישומון Slideshow בתחתית הקופסא הרחבה בה ממוקם Primary Menu

הוספת תמונה ליישומון Slideshow

אחרי שמוסיפים את יישומון Slideshow יש לצאת מפריסת עמוד, ולגשת לחוברת התוכן או דף התוכן אליו הוסף היישומון

כעת יש להקיש על אפשרות Add Slide. ייפתח מסך ההגדרות הבא:

יישומון Slideshow - הוספת תמונה

להוספת תמונה יש להקיש על בחר קובץ

יש לבחור בתמונות ברזולוציה של לפחות 330*980 

אחרי בחירת הקובץ, התמונה עולה פעמיים בתוך מסך ההגדרות. התמונה שתופיע למעלה מראה כיצד תיראה התמונה באתר. התמונה שתופיע למטה בצד שמאל מופיעה יחד עם מסגרת. שינוי גודל המסגרת או הזזתה על פני התמונה, תשנה את התמונה המוצגת (השינוי יבוא לידי ביטוי בתמונה העליונה)

אחרי שערכנו את הצגת התמונה לשביעות רצוננו ניתן למלא את הפרטים הבאים:

1. תיבת קישור - ניתן לספק קישור עבור כל שקופית במצגת שקופיות

2. תיבת כותרתטקסט הכותרת שיוצג על גבי התמונה במצגת

3. תיבת תיאורטקסט נוסף שיוצג מתחת לכותרת

4. תיבת טקסט חלופי - הוספת טקסט שמשתמשים לא מחוברים לאתר יכולו לראות במקום התמונה

5. תיבת כותרת הטקסט - טקסט זה יופיע כאשר משתמשים ירחפו מעל התמונה עם העכבר

מראה יישומון Slideshow

יישומון Slideshow של החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון נראה כך:

יישומון Slideshow - מראה

במצגת של החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון הוכנסו ארבע תמונות, ונעשה שימוש בכותרת ובתיאור

שימו לב - נכון להיום, תיאור ב-Slideshow מופיע מעל כותרת ולא מתחתיה. בנוסף, הפונט של תיאור גדול מזה של כותרת