יישומון Publications: Years

יישומון Publications: Years מציג פרסומים על פי שנת הפרסום

הגדרות יישומון Publications: Years

אחרי שפותחים את יישומון Publications: Years יש למלא את תיבת תיאור היישומון

יש למלא גם את תיבת כותרת היישומון

יש ללחוץ על שמירה

שימו לב - מראה יישומון Publications: Years משתנה לפי המיקום הנבחר בפריסת עמוד