יישומון Publications: Types

יישומון Publications: Types מציג פרסומים על פי סוג הפרסום (ספרים, כתבי עת וכיוצא באלו)

הגדרות יישומון Publications: Types

אחרי שפותחים את יישומון Publications: Types יש למלא את תיבת תיאור היישומון

יש למלא גם את תיבת כותרת היישומון

יש ללחוץ על שמירה

שימו לב - מראה יישומון Publications: Types משתנה לפי המיקום הנבחר בפריסת עמוד