יישומון Publications: Coauthors

יישומון Publications: Coauthors מציג פרסומים על פי שמות מחברים שותפים

הגדרות יישומון Publications: Coauthors

אחרי שפותחים את יישומון Publications: Coauthors יש למלא את תיבת תיאור היישומון

יש למלא גם את תיבת כותרת היישומון

יש ללחוץ על שמירה

שימו לב - מראה יישומון Publications: Coauthors משתנה לפי המיקום הנבחר בפריסת עמוד