יישומון List of Posts

יישומון List of Posts מציג רשימה של רשומות (posts) הנוצרת באופן אוטומטי (וזאת בניגוד ליישומון Featured Posts בו ניתן לבחור את הרשומות אותן רוצים להציג)

הרשומות הנבחרות מוצגות או כקישור, או כטקסט חלקי (teaser) או כטקסט מלא

ניתן לבחור רשומות מתוך כל סוג תוכן, ולהציג אותן בכל סדר רצוי

יישומון List of Posts מתאים במיוחד להצגת רשומות במתכונות "חדשות אחרונות" או "אירועים קרובים" (היכן שנדרשת הצגה אוטומטית של רשומות על פי סדר מוגדר מראש)

חשוב להבין - ביישומון List of Posts ניתן להציג תוכן שכבר קיים באתר. אם רוצים להציג ביישומון תוכן שטרם הוכנס, ראשית יש להכניסו לאחת מתבניות התוכן (חוברת, דף וכולי)

 

הגדרות יישומון List of Posts

מסך הגדרות יישומון List of Posts לפני שהכנסנו לו מידע נראה כך:

List of Posts - מסך הגדרות

 

יש למלא את תיבת תיאור היישומון

יש לבחור את סוג התוכן הרצוי להצגה ביישומון בתיבת Content Type - ניתן להציג רשומות של כמעט כל סוג של תוכן, כגון חוברת תוכן, אירוע, איש סגל, קורסים וכו'. תוכן מסוג Publication אינו ניתן להצגה ביישומון זה, היות שיש יישומים ייעודיים להצגת רשומות של תוכן מסוג Publication

יש לבחור את אופן ההצגה של התוכן ביישומון דרך תיבת Display Style - את הרשומות ניתן להציג בתור כותרת, תקציר או תוכן מלא

דוגמא - בהוספת דפים וקישורים ישנה אפשרות להוספת תמונה אשר תשמש לתצוגת לוגו כמו באתר ארגון הבוגרים של האוניברסיטה:

דף בתצוגת list Of posts

יש לבחור את סדר ההצגה של התוכן ביישומון דרך תיבת Sorted By - ניתן להציג את הרשומות מחדשות לישנות (Newest Post), מישנות לחדשות (Oldest Post), בסדר אלפביתי (Alphabetical), או בסדר אקראי (Random)

 

שימו לב - מראה יישומון List of Posts משתנה לפי המיקום הנבחר בפריסת עמוד