יישומון Featured Posts

יישומון Featured Posts מאפשר להציג רשימה של רשומות (posts) אותן יש לבחור באופן ידני (וזאת בניגוד ליישומון List of Posts בו מוצגות הרשומות באופן אוטומטי)

הרשומות הנבחרות מוצגות או כקישור, או כטקסט חלקי (teaser) או כטקסט מלא

ניתן לבחור רשומות מתוך כל סוג תוכן, ולהציג אותן בכל סדר רצוי

יישומון Featured Posts מתאים במיוחד להצגת רשומות במתכונות "מה חדש", "שאלות ותשובות" או "רשומות נבחרות" ובאופן עקרוני בכל מקום בו נדרשת הצגה מושכלת של רשומות שנבחרו באופן ידני. 

 

חשוב להבין - ביישומון Featured Posts ניתן להציג תוכן שכבר קיים באתר. אם רוצים להציג ביישומון תוכן שטרם הוכנס, ראשית יש להכניסו לאחת מתבניות התוכן (חוברת, דף וכולי)

 

הגדרות יישומון Featured Posts

אחרי שמוסיפים את יישומון Featured Posts יש להיכנס להגדרות שלו דרך סמל גלגל שיניים

מסך הגדרות יישומון Featured Posts לפני שהכנסנו לו מידע נראה כך:

יישומון Featured Posts - מסך הגדרות

 

יש למלא את תיבת תיאור היישומון התוכן שיופיע בתיבת תיאור היישומון  (widget description) יהווה את שם הישומון שיופיע עבור העורך, לא הגולש. לכן בחרו שם שיתאר את היישמון באופן ברור להקלת תהליך העריכה בעתיד.

כדי להוסיף רשומה חדשה יש להקיש את שמה בתיבה Select a post

ניתן להקיש כל אחד ממרכיבי השם של הרשומה הרצויה (ולא רק המילה הראשונה בשם הרשומה). בנוסף, תכף כשמתחילים להקיש אחד ממרכיבי השם של הרשומה הרצויה, המערכת תציג את כל הרשומות בהן מופיע מרכיב זה.

אחרי שמוצאים את הרשומה הרצויה, יש ללחוץ על כפתור Add - הרשומה הנבחרת תתווסף מתחת לתיבה  Select a post

ניתן לשנות את סדר הצגת הרשומות על ידי גרירת הרשומות באמצעות הסמל דמוי הצלב

 

מראה יישומון Featured Posts

יישומון Featured Posts מאפשר להציג את הרשומות הנבחרות בשלושה אופנים. את אופן התצוגה הרצוי ניתן לבחור דרך Display Style בהגדרות היישומון. אופני התצוגה הם:

1. List of full posts - היישומון יציג את הרשומות במלואן

2. List of teasers - היישומון יציג את כותרת הרשומות וכמה שורות מהתוכן שלהן

3. List of titles - היישומון יציג רק את כותרות הרשומות

 

היישומון מציג כברירת מחדל את כל הרשומות שבחרנו להוסיף, אך ניתן להציג רשומה אחת אקראית בכל פעם על ידי סימון בתיבה Random Post

 

שימו לב - מראה יישומון Featured Posts משתנה לפי המיקום הנבחר בפריסת עמוד

 

המשך עבודה ביישומון Featured Posts

אחרי שהעלינו את יישומון Featured Posts יש לשים לב לשני מאפיינים חשובים בהמשך העבודה

1. לא ניתן לערוך את יישומון Featured Posts דרך תבנית תוכן. כדי לערוך את היישומון חייבים לעשות זאת אך ורק דרך פריסת עמוד

2. מחיקת פריטים מיישומון Featured Posts חייבת להתבצע רק דרך פריסת עמוד. מחיקת פריט מהיישומון המוצג בתבנית תוכן, תביא למחיקת הפריט עצמו!

 

בחירת אורך ה-Teaser של פוסט ביישומון Featured Posts

אם בחרנו להציג Teaser של פוסט, כדאי לקבוע מה יופיע באותו תיאור ראשוני של הפוסט. 

ליצירת הפרדה בין התיאור הראשוני המופיע בדף באתר לבין שאר התוכן בדף, יש להיכנס לעורך הטקסט, ובמקום הרצוי בפוסט ללחוץ על סמליל

Seperate the teaser and body of this content

הקו שמתווסף מתחת למקום הרצוי גורם לכך שה-Teaser יציג רק את מה שנמצא מעל הקו