יישומון Embed Media

יישומון Embed Media מאפשר להציג מגוון סוגי מדיה כגון תמונות, קבצי וידאו, קבצי קול, וכן גם קישורים או קבצים מסוגים אחרים

דרך יישומון Embed Media ניתן להעלות מדיה מהמחשב האישי, מספריית האתר או ממקור חיצוני ואף להטמיע קוד

שימו לב - להוספת תוספי Facebook יש להשתמש ביישומון Embed Media (הטמעת קוד JavaScript תדרוש יישומון Embed Media אחד, והטמעת קוד ההטמעה תדרוש יישומון Embed Media נוסף)

הגדרות יישומון Embed Media

כשמוסיפים את יישומון Embed Media מופיע המסך הבא:

יישומון Embed Media - מסך הגדרות

 

יש למלא את תיבת תיאור היישומון. התוכן שיופיע בתיבת "תיאור היישומון" (widget description) יהווה את שם הhישומון שיופיע עבור העורך, לא הגולש. לכן בחרו שם שיתאר את היישמון באופן ברור להקלת תהליך העריכה בעתיד.

 

 

מראה יישומון Embed Media

היות שיישומון Embed Media כה גמיש, המראה שלו משתנה לפי התוכן המוצג

 

שימו לב - מראה יישומון Embed Media משתנה גם לפי המיקום הנבחר בפריסת עמוד