טפסים ומסמכים

מערכת openscholar מאפשרת יצירת טופס בדומה לטפסים של Google Docs עם שדות המתאימים לסוג המידע הנכנס :שם,טלפון,מייל,קובץ,בחירה מרובה וכו'.

1. יצירת טופס בסיסי

הגדרת מייל שליחה וקבלה מן הנמען,תצוגת הגשות מרוכזת ויצירת שדה בסיסי להכנסה.

 

2. הגדרות מתקדמות

פירוט סוגי תבניות לפי סוג המידע:טלפון,מייל, קובץ וכו'.