חוברת תוכן (Booklet)

תבנית "חוברת תוכן" (Booklet) תשמש אותנו להצגת רוב התוכן המועלה לאתר והיא משמשת להעלאת תוכן חופשי (בניגוד לתוכן מובנה כגון אנשי סגל, אירועים וכיוצא באלו)

חוברת תוכן הינה מעין אוגדן של דפי אינטרנט הקשורים ביניהם בקשר היררכי

לכל חוברת מתווסף באופן אוטומטי יישומון של תוכן עניינים (Active Book's TOC)

יישומון תוכן עניינים ממחיש באופן ויזואלי את הקשרים ההיררכיים בתוך חוברת, קרי חלוקת הפרקים והקשר של תת פרקים לפרק מסויים 

ניתן לשים את יישומון תוכן העניינים במקומות שונים בפריסת העמוד (בחוברת זו ובכל שאר החוברות באתר, שמנו את תוכן העניינים בצד ימין בהתאם להגיון של כיוון הקריאה בשפה העברית)