אתר ליחידה מנהלית

אתר שמיועד ליחידות מנהליות כגון מזכירויות, משרדים, אגפים ורשויות

אתר כזה לרוב יכלול דפי מידע מאורגנים לפי תחומים ושירותים, לוחות חדשות ואירועים, מידע על אנשי צוות, קישורים למערכות אוניברסיטאיות כגון השנתון והסילבוס, ועוד.