אתר ליחידה אקדמית

אתר שמיועד ליחידות אקדמיות כגון מחלקות, חוגים, מכוני מחקר, בתי ספר ופקולטות

אתר כזה לרוב יכלול דפי מידע מאורגנים לפי תחומים ושירותים, לוחות חדשות ואירועים, מידע על אנשי צוות, קישורים למערכות אוניברסיטאיות כגון השנתון והסילבוס, ועוד