אפשרויות מתקדמות בעורך הטקסט

 

 סמליל 

שם

תפקיד

הוסף מדיהMedia Browserהוספת תמונות, סרטונים, קבצי אודיו וקבצים מסוגים נוספי כגון קבצי Office ומסמכי PDF בתוך גוף הטקסט. ראה גם מדריך לשימוש ב-Media Browser בעורך הטקסט
Link

קישור

הפיכת מקטע טקסט לקישור URL (כתחליף מומלץ לכתיבת כתובת ה-URL בגוף הטקסט). ראה גם מדריך ליצירת קישור URL בגוף הטקסט
Seperate the teaser and body of this contentTeaser Breakיצירת הפרדה בין התיאור הראשוני (teaser) המופיע בדף באתר לבין שאר התוכן בדף (למשל אם רוצים להציג teaser של פוסט דרך יישומון Featured Posts)
AnchorAnchorעוגן
Table Tableיצירת טבלה ועריכתה
Remove FormatRemove Formatניקוי עיצוב כאשר מעתיקים טקסט ממקור המצוי מחוץ למערכת OpenScholar