איש סגל

להכנסת פרטי איש סגל מציעה מערכת ה-OpenScholar תבנית תוכן ייעודית ומובנית

תבנית תוכן איש סגל מופיעה כולה בדף אחד אך הלכה למעשה מכילה שלושה חלקים:

1. פרטי זיהוי של איש הסגל

 • קידומת (ד"ר, פרופ' וכולי)
 • שם פרטי
 • שם אמצעי או ראשי תיבות
 • שם משפחה
 • תואר מקצועי/השתייכות (למשל, מרצה בכיר, החוג למקרא)

2. פרטי התקשרות עם איש הסגל

 • כתובת (חדר באוניברסיטה, מיקום מכון מחקר וכיוצא באלו)
 • טלפון
 • דוא"ל
 • אתרים (אתר של החוקר, אתר של פרוייקט שהחוקר קשור בו וכולי)

3. פרטים נוספים אודות איש הסגל

 • ביוגרפיה קצרה
 • תמונה (יש כפתור בחר קובץ להוספת תמונה ממקור חיצוני)